Thông báo về việc thay đổi hệ thống nộp tờ khai, nộp thuế trên địa bàn tỉnh Sơn La

Từ 17h30 ngày 4/5/2019 đến 8h ngày 6/5/2019, Tổng cục Thuế dừng hệ thống khai thuế điện tử (iHTKK) và Nộp thuế điện tử (NTĐT) đối với các doanh nghiệp thuộc quản lý của Cơ quan thuế các tỉnh/thành phố:…