Download

SonLaVN.com

USB Token v0-v4

USB Token v5.0 

Firefox v47

eSign_1_8

Cấp bù CA


Ca Kho bạc

Firefox KB

KBNN_CTS_CongCong

Hướng dẫn sử dụng phần mềm vBHXH QĐ166 Click here

Video khắc phục lỗi liên quan đến Viettel-CA (copy link hoặc chuột phải chọn Mở tab mới)

http://youtu.be/BeB2kt–fnM – Lỗi không chọn được tệp tờ khai

http://youtu.be/ICN2UezTxcQ – Không tìm thấy chứng thư số/Chứng thư số không đúng

http://youtu.be/OuiPRx88NsM – Chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan thuế

http://youtu.be/s1Ehzk8eeF8 – Hướng dẫn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân

http://youtu.be/vZgrZtstN8s – Hướng dẫn hồ sơ chưa đăng ký qua mạng