Sử dụng tính năng Robocopy đa luồng để tăng tốc độ sao chép file trên Windows 10

SonLaVN.com

Cách sử dụng tính năng đa luồng với Robocopy

1. Mở Start (Bắt đầu).

2. Tìm kiếm Command Prompt, nhấp chuột phải vào kết quả và chọn Run as administrator.

3. Gõ lệnh sau để sao chép các tập tin và thư mục vào ổ đĩa khác và nhấn Enter:

robocopy C:\source\folder\path\ D:\destination\folder\path\ /S /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /MT:32

Ví dụ:

robocopy C:\Users\admin\Documents D:\Users\admin\Documents /S /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /MT:32

Trong lệnh trên, đảm bảo thay đổi đường dẫn nguồn và đích với cấu hình của bạn.

Sự cố lệnh Robocopy

Robocopy có rất nhiều tính năng và trong lệnh được hiển thị này, chúng tôi đang sử dụng các thiết bị chuyển mạch sau để sao chép đáng tin cậy và nhanh chóng.

  • /S – Sao chép các thư mục con, không bao gồm các thư mục trống.
  • /E – Sao chép thư mục con, bao gồm cả các thư mục trống.
  • /Z – Sao chép các tập tin trong chế độ khởi động lại.
  • /ZB – Sử dụng chế độ khởi động lại, nếu truy cập bị từ chối sử dụng chế độ sao lưu.
  • /R:5 – Thử lại 5 lần (bạn có thể chỉ định một số khác, mặc định là 1 triệu).
  • /W:5 – Chờ 5 giây trước khi thử lại (bạn có thể chỉ định một số khác, mặc định là 30 giây).
  • /TBD – Chờ cho sharenames To Be Defined (thử lại lỗi 67).
  • /NP – No Progress – không hiển thị tỷ lệ sao chép.
  • /V – Tạo đầu ra, hiển thị các tập tin bị bỏ qua.
  • /MT:32 – Làm bản sao đa luồng với n thread (mặc định là 8).

Chuyển đổi quan trọng nhất để tập trung vào lệnh trên là /MT, đây là chuyển đổi cho phép Robocopy sao chép các tệp tin trong chế độ đa luồng. Nếu bạn không đặt một số bên cạnh thiết bị chuyển mạch /MT, thì số mặc định sẽ là 8, có nghĩa là Robocopy sẽ cố gắng sao chép đồng thời 8 tệp tin. Tuy nhiên, Robocopy hỗ trợ 1 đến 128 thread.

(Nguồn: Quản trị mạng)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.