robocopy

Sử dụng tính năng Robocopy đa luồng để tăng tốc độ sao chép file trên Windows 10
Sử dụng tính năng Robocopy đa luồng để tăng tốc độ sao chép file trên Windows 10

Sử dụng tính năng Robocopy đa luồng để tăng tốc độ sao chép file trên Windows 10

Cách sử dụng tính năng đa luồng với Robocopy 1. Mở Start (Bắt đầu). 2. Tìm kiếm Command Prompt, nhấp chuột phải vào kết quả và chọn Run as administrator. 3. Gõ lệnh sau để sao chép các tập tin…