Công thức tính số mol

Bạn học môn hóa chắc chẵn khách hàng sẽ cần học thuộc cá công thức hóa học của các chất cũng như công thức tính cơ bản bản đến cải thiện như : Công thức tính số mol, tính nồng độ mol, tính phần trăm


Số Mol là gì ?

Mol là một trong đơn vị chức năng đo lường và tính toán theo hệ SI, mô tả lượng chất tất cả chứa 6,022.1023 số phân tử nguim tử hoặc phân tử.

Bạn đang xem: Công thức tính số mol

Công thức tính số Mol

*
ví dụ như 1Cho 2,4 gam Mg vào dung dịch HCl dư. Tính thể tích khí hiđrô nhận được sinh hoạt điều kiệnchuẩn chỉnh. (Cho Mg=24)2. Theo thể tích (đối với chất khí nghỉ ngơi ĐK chuẩn) :n =V/22,4Trong đó:V: thể tích khí

lấy ví dụ 2Cho 6,75 gam kim loại nhôm vào dung dịch H2SO4 loãng . Phản ứng dứt thu được3,36 lít khí (đktc).a. Viết phương thơm trình phản bội ứng.b. Tính khối lượng muối bột nhận được sau bội nghịch ứng.(Cho: Zn = 65; H = 1; S = 32; O = 16)

Công thức tính nồng độ Mol

*

Công thức tính nồng độ phần trăm (%)

Công thức tính C% theo kân hận lượng

Phần trăm theo khối lượng (m / m) là cân nặng hóa học rã phân tách mang lại tổng khối lượng của hỗn hợp, nhân với 100%.

Phần trăm theo trọng lượng = trọng lượng chất tan/tổng trọng lượng dung dịch ×100%

Công thức tính C% theo thể tích

Phần trăm theo thể tích (v / v) là thể tích chất rã phân chia mang lại tổng thể và toàn diện tích hỗn hợp, nhân cùng với 100%.

Xem thêm: Thuật Ngữ Mt Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Mt Viết Tắt Của Từ Gì

Phần trăm theo trọng lượng = thể tích chất tan/tổng thể và toàn diện tích dung dịch × 100%

Ví dụ 3

Làm núm như thế nào bạn sẽ chuẩn bị 250 ml 70% (v / v) rượu xát

Dung dịch

70% = thể tích đụng xát/toàn diện tích hỗn hợp ×100% × 100%

Vì thế

Thể tích động xát = thể tích dung dịch × 70%/100% = 250 mL × 70/100= 175 mL

quý khách sẽ thêm đủ nước vào 175 mL rượu xát để tạo nên tổng cộng 250 mL dung dịch

Công thức tính phần trăm

*

Chú giải các ký hiệu

*

*

VD 4 : Tính mật độ mol của dung dịch khi tổng hợp 15,8g KMnO4 vào 7,2 lsố lượng nước.

Xem thêm: Xem Phim Cửa Hàng Tiện Lợi Saetbyul Tập 1 Vietsub + Thuyết Minh Full Hd

Lời giải:

Số mol của KMnO4 là: nKMnO4 =15,8/158=0,1 (mol)

Nồng độ mol của dung dịch: Cm=0,1/7,2=0,0139

VD5 : Trong 200ml hỗn hợp có tổng hợp 16 gam NaOH. Tính nồng độ mol của hỗn hợp.

Lời giải :

Đổi 200ml =0,2 lítnNaOH = 16/40= 0,4 molÁp dụng bí quyết trên ta có:CM=n:V=0,4:0,2= 2M


Chuyên mục: bài tập tổng hợp