Giải Bài Tập Sinh 11, Học Tốt Sách Bài Tập (Sbt) Sinh Học 11

Phát triển của thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, gồm ba quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt).

Đang xem: Giải bài tập sinh 11

Câu 2. Lúc nào thì cây ra hoa?

Trả lời:

Cây ra hoa khi đã có các điều kiện thích hợp (tuổi, nhiệt độ, ánh sáng) tuỳ thuộc vào giống, loài cây, các chồi đỉnh thân chuyển hoá từ trạng thái sinh dưỡng hình thành lá sang trạng thái sinh dưỡng hình thành hoa.

Câu 3. Đặc điểm ra hoa ở thực vật I năm các phản ứng quang chu kì trung tính được xác định theo:

a. Chiều cao của thân. b. Đường kính gốc.

Xem thêm: ' An Nam Tứ Đại Khí An Nam, An Nam Tứ Đại Khí Là Gì

c. Theo số lượng lá trên thân. d. Cả a, b, c đúng.

Trả lời: c đúng

Câu 4. Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:

a. Diệp lục b. b. Carôtenôit.

Xem thêm: Cách Chuyển Ảnh Từ Máy Sang Thẻ Nhớ Oppo A37, 3 Bước Lưu Ảnh Vào Thẻ Nhớ Trên Oppo Dành Cho Bạn

c. Phitôcrôm. d. Diệp lục a, h và phitôcrôm.

Trả lời: c đúng

Đã có app Học Tốt – Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu…. Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

READ:  Tổng Hợp Bài Tập Về Thì Hiện Tại Đơn, Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Có Đáp Án

*
*

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345

Chọn lớp
Trang chủ
Giải bài tập lớp 11
Sách Giáo Khoa Sách Bài Tập
Trang chủ
SGK – Sinh học

Chương I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng

Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật
+ – Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
+ – Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây
+ – Bài 3.Thoát hơi nước
+ – Bài 4. Vai trò của các nguyên tố khoáng
+ – Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
+ – Bài 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật(tiếp)
+ – Bài 8. Quang hợp ở thực vật
+ – Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM
+ – Bài 10. Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp
+ – Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng
+ – Bài 12. Hô hấp ở thực vật
+ – Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit
+ – Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật
Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật
+ – Bài 15. Tiêu hóa ở động vật
+ – Bài 16. Tiêu hóa ở động vật( tiếp)
+ – Bài 18. Tuần hoàn máu
+ – Bài 17. Hô hấp ở động vật
+ – Bài 19. Tuần hoàn máu (tiếp)
+ – Bài 20. Cân Bằng nội môi
+ – Bài 22. Ôn tập chương 1

Chương II. Cảm Ứng

Cảm ứng ở thực vật
+ – Bài 23 Hướng động
+ – Bài 24 Ứng động
+ – Bài 25. Thực hành: Hướng động
Cảm ứng ở động vật
+ – Bài 26 Cảm ứng ở động vật
+ – Bài 27. Cảm ứng ở động vật
+ – Bài 28. Điện thế nghỉ
+ – Bài 29 Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
+ – Bài 30. Truyền tin qua xinap
+ – Bài 31. Tập tính của động vật
+ – Bai 32. Tập tính của động vật( tiếp)
+ – Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật

READ:  Thì Quá Khứ Hoàn Thành Trong Tiếng Anh, Thì Quá Khứ Hoàn Thành (Past Perfect)

Chương III. Sinh trưởng và phát triển

Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
+ – Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật
+ – Bài 35. Hoocmôn thực vật
+ – Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa
Sinh trưởng và phát triển ở động vật
+ – Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật
+ – Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật
+ – Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật( tiếp)
+ – Bài 40. Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật

Chương IV. Sinh Sản

Sinh sản ở thực vật
+ – Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật
+ – Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật
+ – Bài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép
Sinh sản ở động vật
+ – Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật
+ – Bài 45 Sinh sản hữu tính ở thực vật
+ – Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản
+ – Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
+ – Bài 48. Ôn tập chương II, III, IV
+ – Câu hỏi ôn tập sinh
Trang chủ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp