Giải Sách Bài Tập Toán 7 – Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 5 Sbt Toán 7 Tập 1

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 SBT Toán 7 tập 1

Bài 1: Điền kí hiệu (∈ , ∉ , ⊂) thích hợp vào ô trống:

*

Lời giải:

*

Bài 2: Biểu diễn các số hữu tỉ:

*

Lời giải:

Ta có:

*

Bài 3: Biểu diễn các số hữu tỉ:

*

Lời giải:

Ta có:

*

Bài 4: Trong các câu sau câu nào đúng câu nào sai”

a.Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương

b.Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số tự nhiên

c.Số 0 là số hữu tỉ dương

d.Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm

e.Tập hợp Q gồm các số hữu tỉ hữi tỉ dương và các sô hữu tỉ âm

Lời giải:

a.Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dươg. Đúng

b.Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số tự nhiên. Đúng

c.Số 0 là số hữu tỉ dương. Sai

d.Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm. Sai

e.Tập hợp Q gồm các số hữu tỉ hữi tỉ dương và các sô hữu tỉ âm. Sai

Bài 5: Cho hai số hữu tỉ a/b và c/d(b > 0, d > 0). Chứng tỏ rằng:

a) Nếu (a/b) 0 suy ra:

*

Đang xem: Giải sách bài tập toán 7

Bài tập bổ sung (trang 6 và 7)

Mục lục Giải sách bài tập Toán 7:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.

❮ Bài trướcBài sau ❯

READ:  Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Hà Nội ), Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Xem thêm: Sinh Ngày 20 8 Là Cung Gì ? Người Sinh 20 Tháng 8 Là Cung Hoàng Đạo Gì

*

Giáo dục cấp 1, 2

Xem thêm: Cung Bọ Cạp Hợp Màu Gì Để Hỗ Trợ Họ Công Thành, Danh Toại, 12 Cung Hoàng Đạo Hợp Màu Gì

Giáo dục cấp 3

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp