Giải Sgk Vật Lý 10 Ban Cơ Bản, Giải Bài Tập Vật Lý 10, Vật Lý Lớp 10

Hướng dẫn giải Bài 34. Chất rắn kết kinh. Chất rắn vô định hình sgk Vật Lí 10. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 186 187 sgk Vật Lí 10 bao gồm đầy đủ phần lý thuyết, câu hỏi và bài tập, đi kèm công thức, định lí, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lý 10, ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Đang xem: Giải sgk vật lý 10

LÍ THUYẾT

I – Chất rắn kết tinh

1. Cấu trúc tinh thể

Tinh thể được cấu trúc bởi các hạt (nguyên tử, phân tử, ion) liên kết chặt với nhau bằng những lực tương tác và sắp xếp theo một trật tự hình học xác định, trong đó mỗi hạt luôn dao động nhiệt quanh vị trí cân bằng của nó.

Chất rắn có cấu trúc tinh thể được gọi là chất rắn kết tinh (hay chất rắn tinh thể).

*

2. Các đặc tính của chất rắn kết tinh

a) Mỗi chất rắn kết tinh nóng chảy (hoặc đông đặc) ở một nhiệt độ xác định.

Các chất rắn cấu tạo từ cùng nột loại hạt, nhưng cấu trúc tinh thể không giống nhau thì những tính chất của chúng rất khác nhau.

b) Chất rắn kết tinh có thể là chất đơn tinh thể hoặc chất đa tinh thể.

Chất đơn tinh thể được cấu tạo từ một tinh thể lớn hoặc nhiều tinh thể nhỏ liên kết theo một trật tự xác định tuần hoàn trong không gian tạo thành mạng tinh thể. Chất rắn đơn tinh thể có tính dị hướng.

Chất đa tinh thể được cấu tạo từ vô số tinh thể rất nhỏ liên kết hỗ độn với nhau. Chất da tinh thể có tính đẳng hướng.

II – Chất vô định hình

Chất vô định hình không có cấu trúc tinh thể, do đó không có dạng hình học xác định, không có nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) xác định và có tính đẳng hướng.

CÂU HỎI (C)

1. Trả lời câu hỏi C1 trang 184 Vật Lý 10

Tinh thể của một chất được hình thành trong quá trình nóng chảy hay đông đặc của chất đó?

Trả lời:

Tinh thể của một chất được hình thành trong quá trình đông đặc của chất đó.

READ:  Bài Soạn Văn 8 Tôi Đi Học Của Thanh Tịnh, Soạn Bài Tôi Đi Học Nhanh Nhất

2. Trả lời câu hỏi C2 trang 185 Vật Lý 10

Tại sao chất rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, còn chất rắn đa tinh thể lại có tính đẳng hướng?

Trả lời:

Do chất rắn đơn tinh thể chỉ được cấu tạo từ một tinh thể tức là tất cả các hạt của nó sắp xếp trong cùng một mạng tinh thể chung.

Chất rắn đa tinh thể được cấu tạo bởi vô số các tinh thể nhỏ sắp xếp hỗn độn, do đó tính dị hướng của mỗi tinh thể nhỏ được bù trừ trong toàn khối chất, dẫn đến chất rắn đa tinh thể không có tinh dị hướng, chỉ có tính đẳng hướng.

3. Trả lời câu hỏi C3 trang 186 Vật Lý 10

Chất rắn vô định hình có tính dị hướng không? Có nhiệt độ nóng chảy xác định không? Tại sao?

Trả lời:

Vì chất rắn vô định hình không có cấu trúc tinh thể, do đó có tính đẳng hướng và không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 186 187 sgk Vật Lí 10 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Nội dung chi tiết bài giải (câu trả lời) các câu hỏi và bài tập các bạn xem sau đây:

1. Giải bài 1 trang 186 Vật Lý 10

Chất rắn kết tinh là gì? Hãy nêu các tính chất của loại chất rắn này.

Trả lời:

– Chất rắn có cấu trúc tinh thể gọi là chất rắn kết tinh.

– Các tính chất:

+ Các chất rắn kết tinh được cấu tạo từ cùng một loại hạt, nhưng cấu trúc tinh thể không giống nhau thì những tính chất vật lí của chúng cũng rất khác nhau.

+ Mỗi chất rắn kết tinh ứng với mỗi cấu trúc tinh thể có một nhiệt độ nóng chảy xác định không đổi ở mỗi áp suất cho trước.

+ Các vật rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, tức là các tính chất vật lí của chúng (độ bền, độ nở dài, độ dẫn nhiệt,…) thay đổi theo các hướng khác nhau. Còn các vật rắn đa tinh thể có tính đẳng hướng, tức là các tính chất vật lí của chúng theo mọi hướng đều giống nhau.

READ:  Soạn Bài Sang Thu - Ngữ Văn 9 Siêu Ngắn

+Trong tinh thể thực thường có những khuyết tật (tức là các sai hỏng so với cấu trúc lí tưởng) nên tính chất của các vật rắn tinh thể bị thay đổi rất nhiều.

2. Giải bài 2 trang 186 Vật Lý 10

Phân biệt chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể ?

Trả lời:

Vật rắn đơn tinh thể là vật được cấu tạo từ một tinh thể hoặc nhiều tinh thể nhỏ liên kết theo một trật tự xác định. Chất rắn đơn tinh thể có tính dị hướng.

Vật rắn đa tinh thể là vật được cấu tạo từ nhiều tinh thể nhỏ liên kết hỗn độn. Chất rắn đa tinh thể có tính đẳng hướng.

3. Giải bài 3 trang 186 Vật Lý 10

Chất rắn vô định hình là gì? Hãy nêu các tính chất của loại chất rắn này?

Trả lời:

Chất rắn vô định hình là các chất không có cấu trúc tinh thể và do đó không có dạng hình học xác định.

Xem thêm: Số Hiệu Nguyên Tử Và Nguyên Tố Hóa Học, Số Hiệu Nguyên Tử Là Gì

Các chất rắn vô định hình có tính đẳng hướng và không có nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) xác định. Khi bị nung nóng, chúng mềm dần và chuyển sang thể lỏng.

?

1. Giải bài 4 trang 187 Vật Lý 10

Phân loại các chất rắn theo cách nào dưới đây là đúng?

A. Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn vô định hình.

B. Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.

C. Chất rắn đa tinh thể và chất rắn vô định hình.

D. Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể.

Bài giải:

Các chất rắn được phân thành hai loại: chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.

⇒ Đáp án: B.

2. Giải bài 5 trang 187 Vật Lý 10

Đặc điểm và tính chất nào dưới đây không liên quan đến chất rắn kết tinh?

A. Có dạng hình học xác định.

B. Có cấu trúc tinh thể.

C. Có nhiệt độ nóng chảy không xác định.

D. Có nhiệt độ nóng chảy xác định.

Bài giải:

Chất rắn kết tinh có nhiệt độ nóng chảy xác định.

⇒ Đáp án: C.

3. Giải bài 6 trang 187 Vật Lý 10

Đặc điểm và tính chất nào dưới đây liên quan đến chất rắn vô định hình?

READ:  Bài 21 Trang 79 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 79 Sgk Toán 8 Tập 1, Bài 21 Trang 79 Sgk Toán 8 Tập 1

A. Có dạng hình học xác định.

B. Có cấu trúc tinh thể.

C. Có tính dị hướng.

D. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

Bài giải:

Chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

⇒ Đáp án: D.

4. Giải bài 7 trang 187 Vật Lý 10

Kích thước của các tinh thể phụ thuộc vào điều kiện gì?

Bài giải:

Kích thước của các tinh thể phụ thuộc vào tốc độ kết tinh khi chuyển từ thể lỏng sang thể rắn: tốc độ kết tinh càng nhỏ thì kích thước của các tinh thể càng lớn.

5. Giải bài 8 trang 187 Vật Lý 10

Tại sao kim cương và than chì đều được cấu tạo từ các nguyên tử cacbon, nhưng chúng lại có các tính chất vật lí khác nhau?

Bài giải:

Các chất rắn kết tinh được cấu tạo từ cùng một loại hạt, nhưng cấu trúc tinh thể không giống nhau thì những tính chất vật lí của chúng cũng rất khác nhau.

Kim cương và than chì là các chất rắn được cấu tạo từ cùng các nguyên tử cacbon (C) nhưng vì chúng có cấu trúc tinh thể khác nhau nên tính chất vật lí của chúng rất khác nhau. Kim cương rất cứng và không dẫn điện; còn than chì khá mềm và dẫn điện.

6. Giải bài 9 trang 187 Vật Lý 10

Hãy lập bảng phân loại và so sánh các đặc tính của các chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình ?

Bài giải:

Chất rắn kết tinh Chất rắn vô định hình
– Có cấu trúc tinh thể.– Có nhiệt độ nóng chảy xác định.– Gồm: chất rắn đơn tinh thể: có tính dị hướng.Chất rắn đa tinh thể: có tính đẳng hướng.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Quan Liêu Là Gì Nghĩa Của Từ Quan Liêu Trong Tiếng Việt

– Không có cấu trúc tinh thể.– Không có nhiệt độ nóng chảy xác định.– Có tính đẳng hướng.

*

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 186 187 sgk Vật Lí 10 đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn Vật lý 10 tốt nhất!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp