Giải Toán 9 Bài 2: Hàm Số Bậc Nhất, Hàm Số Bậc Nhất

*

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 46 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 46 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy điền vào chỗ trống (…) cho đúng

Xem chi tiết

*

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1. Tính các giá trị tương ứng của s khi cho t lần lượt lấy các giá trị 1 giờ

Xem chi tiết

*

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1. Cho hàm số bậc nhất y=f(x)=3x+1…

Đang xem: Hàm số bậc nhất

Xem chi tiết

*

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1. Cho ví dụ về hàm số bậc nhất trong các trường hợp sau…

Xem thêm: Hướng Dẫn Học Tiếng Anh Lớp 7 Unit 11 Lớp 7 Mới, Unit 11 Lớp 7: Getting Started

Xem chi tiết

*

Bài 8 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 8 trang 48 SGK Toán 9 tập 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất?

Xem chi tiết

*

Bài 9 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 9 trang 48 SGK Toán 9 tập 1. Cho hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3

Xem chi tiết

*

Bài 10 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 10 trang 48 SGK Toán 9 tập 1. Một hình chữ nhật có các kích thước là 20cm và 30cm. Người ta bớt mỗi kích thước…

READ:  Tiếng Anh Lớp 10 Unit 1 Lớp 10: A Day In The Life Of, Unit 1 Lớp 10 Language Focus

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Durable Là Gì ? Ví Dụ Về Các Hãng Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Lâu Bền

Xem chi tiết

*

Bài 11 trang 48 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 11 trang 48 SGK Toán 9 tập 1. Hãy biểu biễn các điểm sau trên mặt phẳng

Xem chi tiết

*

Bài 12 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 12 trang 48 SGK Toán 9 tập 1. Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3

Xem chi tiết

*

Bài 13 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 13 trang 48 SGK Toán 9 tập 1. Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất ?

Xem chi tiết

*

Bài 14 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 14 trang 48 SGK Toán 9 tập 1. Cho hàm số bậc nhất

Xem chi tiết

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 2 – Chương 2 – Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 2 – Chương 2 – Đại số 9

Xem chi tiết

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 2 – Chương 2 – Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 2 – Chương 2 – Đại số 9

Xem chi tiết

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 2 – Chương 2 – Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 2 – Chương 2 – Đại số 9

Xem chi tiết

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 2 – Chương 2 – Đại số 9

READ:  Soạn Bài Luyện Tập Viết Đoạn Văn Chứng Minh " Số 6, Soạn Bài Luyện Tập Viết Đoạn Văn Chứng Minh

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 2 – Chương 2 – Đại số 9

Xem chi tiết

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 2 – Chương 2 – Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 2 – Chương 2 – Đại số 9

Xem chi tiết

*
*

Liên hệ | Chính sách

*

Hỏi bài

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép sonlavn.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp