Luật Thủy Lợi Mới Nhất Hiện Nay, Luật Thủy Lợi Và Các Văn Bản Liên Quan

*

Cán bộ Ban quản lý công trình thủy lợi xã Đội Cấn (T.P Tuyên Quang) kiểm tra vanđiều tiết tại hồ thủy lợi xã Đội Cấn. Ảnh: Đoàn Thư

Đang xem: Luật thủy lợi

Luật nêu rõ chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy lợi, gồm: Ưu tiên đầu tư xây dựng công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi lớn, công trình thủy lợi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu. Ưu đãi thuế đối với tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình thủy lợi cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo quy định của pháp luật về thuế. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; hệ thống tưới, tiêu tiên tiến và hiện đại; hệ thống xử lý nước thải để tái sử dụng. Hỗ trợ đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa công trình thủy lợi. Hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi phù hợp với từng lĩnh vực, nhóm đối tượng sử dụng. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trong trường hợp phục vụ phòng, chống, khắc phục hậu quảhạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sa mạc hóa, lũ, ngập lụt, úng.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Manual Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ User Manual Trong Tiếng Việt

Xem thêm: Cách Copy Văn Bản Từ Hình Ảnh Cực Dễ Dàng, Cách Để Sao Chép Và Dán

Đa dạng hóa các hình thức đầu tư; khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người trực tiếp hoặc tham gia hoạt động thủy lợi; khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ trong hoạt động thủy lợi. Luật cũng quy định việc sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trong hoạt động thủy lợi phải tuân theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước và các quy định cụ thể như: Trong lập quy hoạch, đầu tư xây dựng công trình thủy lợi phải đề xuất, lựa chọn giải pháp nguồn sinh thủy, tạo nguồn nước, chống thất thoát nước,sử dụng nước tại chỗ, tái sử dụng nước,kết nối hệ thống thủy lợi liên vùng; trong quản lý, khai thác phải kiểm kê nguồn nước, nhu cầu sử dụng nước để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện điều hòa, phân phối, sử dụng nước hợp lý, chống thất thoát nước; việc tổ chức sản xuất của các ngành kinh tế sử dụng nước, bố trí cơ cấu mùa, vụ, cây trồng, vật nuôi phải phù hợp với điều kiện nguồn nước và có phương án sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; sử dụng nước tưới cho cây trồng phải tiết kiệm, hiệu quả và khuyến khích áp dụng công nghệ tưới tiên tiến. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích.Luật nhấn mạnh trong hoạt động thủy lợi cần ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo diễn biến nguồn nước, số lượng, chất lượng nước, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sa mạc hóa,lũ, ngập lụt, úng, bồi lắng, xói lở công trình thủy lợi, bờ sông, bờ biển, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và tác động phát triển trên lưu vực sông để phục vụ hoạt động thủy lợi; Ứng dụng công nghệ tiên tiến để tiết kiệm và tái sử dụng nước. Ưu tiên nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên và hệ sinh thái nước; bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước.Luật quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy lợi như: Xây dựng công trình thủy lợi không đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đổ chất thải, rác thải trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; xả nước thải trái quy định của pháp luật vào công trình thủy lợi; các hành vi khác làm ô nhiễm nguồn nước trong công trình thủy lợi; hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng công trình thủy lợi; ngăn, lấp, đào, nạo vét, hút bùn, cát, sỏi trên sông, kênh, mương, rạch, hồ, ao trái phép làm ảnh hưởng đến hoạt động thủy lợi; sử dụng xe cơ giới vượt tải trọng cho phép đi trên công trình thủy lợi; sử dụng xe cơ giới, phương tiện thủy nội địa lưu thông trong công trình thủy lợi khi có biển cấm, trừ các loại xe, phương tiện ưu tiên theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; cản trở việc thanh tra, kiểm tra hoạt động thủy lợi; khai thác nước trái phép từ công trình thủy lợi; tự ý vận hành công trình thủy lợi; vận hành công trình thủy lợi trái quy trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; chống đối, cản trở hoặc không chấp hành quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong việc ứng phó khẩn cấp khi công trình thủy lợi xảy ra sự cố; lấn chiếm, sử dụng đất trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Thực hiện các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khi chưa có giấy phép hoặc thực hiện không đúng nội dung của giấy phép được cấp cho các hoạt động quy định tại Điều 44 của Luật này.Về việc quản lý, khai thác công trình thủy lợi và vận hành thủy điện phục vụ thủy lợi, tại chương 4, điều 28 nêu rõ: Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, liên hồ chứa phục vụ thủy lợi phải tuân thủ quy định của pháp luật về tài nguyên nước và đáp ứng yêu cầu sự dụng nước ở hạ du; ưu tiến cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp. Còn việc vận hành hồ chứa thủy điện, liên hồ chứa phục vụ thủy lợi theo đúng quy trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các yêu cầu khác. Ví dụ khi xảy ra hạn hán, thiếu nước phải sử dụng lượng nước trữ còn lại trong hồ chứa để phục vụ sinh hoạt, Ssản xuất nông nghiệp và nhu cầu cần thiết khác… Chủ sở hữu, chủ công trình và tổ chức, cá nhân khai thác hồ chứa phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho đập, hồ chứa nước và đây là ưu tiên cao nhất trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi.Một quy định mới được xem như cuộc cách mạng trong ngành thủy lợi, đó là chuyển từ “”phí”” sang “”giá”” sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; đảm bảo hiệu quả khai thác, sử dụng nước, giảm gánh nặng bao cấp từ ngân sách nhà nước cho đầu tư, xây dựng công trình thủy lợi. Đồng thời giúp người sử dụng dịch vụ thủy lợi hiểu rõ bản chất nước là hàng hóa, coi dịch vụ thủy lợi là chi phí đầu vào trong sản xuất, nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: thiên nhiên
READ:  Những Người Đến Chợ Hoa Mê Linh Nhộn Nhịp Trở Lại Những Ngày Cận Tết