Trong “Boy In Luv Là Gì ? Viết Tắt Của Từ Gì? Luv Có Nghĩa Là Gì

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ sonlavn.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Đang xem: Luv là gì

Don”t marry excloosively for luv neither; luv iz like a cooking-stove, good for nothing when the fuel gives out.
You wil perhaps be in luv at sixteen; but remember, you cannot rely on the continuance of the passion.
But whenever your parents are of a cheerful dispozition, and luv their children, they make the most agreeable and most useful companions.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên sonlavn.com sonlavn.com hoặc của sonlavn.com University Press hay của các nhà cấp phép.

*

*

*

Xem thêm: Khái Niệm Và Diễn Biến Quá Trình Phiên Mã Sinh 12, Phiên Mã Nhân Thực

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập sonlavn.com English sonlavn.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt

READ:  Xu Hướng Chụp Ảnh Lookbook Là Gì ? Lookbook Là Gì

Xem thêm: Quang Hợp Là Gì ? Ý Nghĩa Của Chúng Mang Lại Cho Sự Sống Thế Nào Là Quang Hợp

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: tin tổng hợp