Toán 7 Bài 6: Lũy Thừa Của Một Số Hữu Tỉ Tiếp Theo), Giải Toán 7 Bài 6

*

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 21 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 21 SGK Toán 7 Tập 1. Tính và so sánh:

Xem chi tiết

*

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 21 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 21 SGK Toán 7 Tập 1. Tính…

Xem chi tiết

*

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 21 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 21 SGK Toán 7 Tập 1. Tính và so sánh…

Đang xem: Lũy thừa của một số hữu tỉ tiếp

Xem chi tiết

*

Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 21 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 21 SGK Toán 7 Tập 1. Tính…

Xem chi tiết

*

Trả lời câu hỏi 5 Bài 6 trang 22 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 5 Bài 6 trang 22 SGK Toán 7 Tập 1. Tính

Xem chi tiết

*

Bài 34 trang 22 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 34 trang 22 SGK Toán 7 tập 1. Trong vở bài tập của bạn Dũng có bài làm sau:

Xem chi tiết

*

Bài 35 trang 22 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 35 trang 22 SGK Toán 7 tập 1. Dựa vào tính chất này, hãy tìm các số tự nhiên m và n, biết

Xem chi tiết

*

Bài 36 trang 22 SGK Toán 7 tập 1

Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thửa của một số hữu tỉ:

Xem chi tiết

*

Bài 37 trang 22 SGK Toán 7 tập 1

READ:  Tân Cổ Dòng Sông Quê Em Dòng Sông Quê Anh, Dòng Sông Quê Em Dòng Sông Quê Anh

Giải bài 37 trang 22 SGK Toán 7 tập 1. Tìm giá trị của biểu thức sau

Xem chi tiết

*

Bài 38 trang 22 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 38 trang 22 SGK Toán 7 tập 1. Viết các số dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9

Xem chi tiết

*

Bài 39 trang 23 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 39 trang 23 SGK Toán 7 tập 1. Cho x ∈ Q, và x ≠ 0.

Xem thêm: Nhân Chia Số Hữu Tỉ – Luyện Tập Về Các Dạng Toán

Xem chi tiết

*

Bài 40 trang 23 sgk toán 7 tập 1

Tính: (3/7 + 1/2)2.

Xem chi tiết

*

Bài 41 trang 23 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 41 trang 23 SGK Toán 7 tập 1. Tính a) (1 + 2/3 – 1/4) . (4/5 – 3/4)2

Xem chi tiết

*

Bài 42 trang 23 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 42 trang 23 SGK Toán 7 tập 1. Tìm số tự nhiên n, biết

Xem chi tiết

*

Bài 43 trang 23 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 43 trang 23 SGK Toán 7 Tập 1. Đố. Biết rằng 1^2 + 2^2 + 3^2 + … + 10^2 = 385 …

Xem thêm: Đầu Số 079 Là Mạng Gì – Ý Nghĩa Đặc Biệt Của Đầu Số 079

Xem chi tiết

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 6 – Chương 1 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Bài 6 – Chương 1 – Đại số 7

Xem chi tiết

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 6 – Chương 1 – Đại số 7

READ:  Khoảng Cách Từ Điểm Đến Mặt Phẳng, Công Thức Cách Tính Trong Không Gian Oxyz

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 6 – Chương 1 – Đại số 7

Xem chi tiết

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 6 – Chương 1 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 6 – Chương 1 – Đại số 7

Xem chi tiết

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 6 – Chương 1 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 6 – Chương 1 – Đại số 7

Xem chi tiết

*
*

Liên hệ | Chính sách

*

Hỏi bài

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép sonlavn.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp