Lý Thuyết Một Số Hệ Thức Về Cạnh Và Đường Cao Trong Tam Giác Vuông

*

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 66 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 66 SGK Toán 9 Tập 1. Xét hình 1. Chứng minh

*

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 67 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 67 SGK Toán 9 Tập 1. Xét hình 1. Hãy chứng minh hệ thức

*

Bài 1 trang 68 sgk Toán 9 – tập 1

Giải bài 1 trang 68 SGK Toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong mỗi hình sau

*

Bài 2 trang 68 sgk Toán 9 – tập 1

Giải bài 2 trang 68 SGK Toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong hình dưới đây

*

Bài 3 trang 69 sgk Toán 9 – tập 1

Giải bài 3 trang 69 SGK Toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong hình sau

*

Bài 4 trang 69 sgk Toán 9 – tập 1

Giải bài 4 trang 69 SGK Toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong hình sau:

*

Bài 5 trang 69 sgk Toán 9 – tập 1

Giải bài 5 trang 69 SGK Toán 9 tập 1. Trong tam giác vuông với các cạnh góc vuông có độ dài là 3 và 4, kẻ đường cao ứng với cạnh huyền.

Đang xem: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

*

Bài 6 trang 69 sgk Toán 9 – tập 1

Giải bài 6 trang 69 SGK Toán 9 tập 1. Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 1 và 2.

READ:  Phản Ứng Hóa Học ‬ 1 - Từ Điển Phương Trình Hóa Học

*

Bài 7 trang 69 sgk Toán 9 – tập 1

Giải bài 7 trang 69 SGK Toán 9 tập 1. Người ta đưa ra hai cách vẽ đoạn trung bình nhân x của hai đoạn thẳng a, b.

Xem thêm: Tổng Hợp Sơ Đồ Tư Duy Ngữ Văn 9 Dễ Nhớ, Hay Nhất, Gợi Ý Sơ Đồ Tư Duy Các Tác

*

Bài 8 trang 70 sgk Toán 9 – tập 1

Giải bài 8 trang 70 SGK Toán 9 tập 1. Tìm x và y trong mỗi hình sau

*

Bài 9 trang 70 sgk Toán 9 – tập 1

Giải bài 9 trang 70 SGK Toán 9 tập 1. Cho hình vuông ABCD. Gọi I là một điểm nằm giữa A và B.

Xem thêm: Han Ji Min

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

READ:  Come On Là Gì, Những Điều Cần Biết Về Come On Đừng Bỏ Qua!, Come On Nghĩa Là Gì

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 9 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 9 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

*
*

Liên hệ | Chính sách

*

Gửi bài

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép sonlavn.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp