Nhân Chia Số Hữu Tỉ – Luyện Tập Về Các Dạng Toán

Giải bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ – Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 12. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động khởi động 

Chọn các cặp số để tạo thành các tích có kết quả là $frac{7}{3}$: $frac{7}{2}$; $frac{-1}{6}$; $frac{2}{3}$; $frac{11}{5}$; $frac{-6}{7}$.

Đang xem: Nhân chia số hữu tỉ

Trả lời:

Cặp số có tích là $frac{7}{3}$: $frac{7}{2}$ và $frac{2}{3}$.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Điền vào ô trống các kết quả qua hoạt động của người máy “chức năng nhân” sau 

*

Trả lời: 

$frac{21}{8}$.$frac{5}{7}$ = $frac{21.5}{8.7}$ = $frac{3.5}{8}$ = $frac{15}{8}$;

$frac{-4}{7}$.$frac{5}{7}$ = $frac{(-4).5}{7.7}$ = $frac{-20}{49}$;

$frac{19}{5}$.$frac{5}{7}$ = $frac{19.5}{5.7}$ $frac{19}{7}$.

2. Tính

a) $frac{4}{9}$.$frac{-3}{8}$.$frac{4}{9}$; b) $frac{-2}{5}$.$frac{7}{11}$ – $frac{7}{11}$.$frac{3}{5}$

Trả lời: 

a) $frac{4}{9}$.$frac{-3}{8}$.$frac{4}{9}$ = $frac{4.(-3).9}{9.8.4}$ = $frac{-3}{8}$;

b) $frac{-2}{5}$.$frac{7}{11}$ – $frac{7}{11}$.$frac{3}{5}$ = $frac{7}{11}$. ($frac{-2}{5}$ – $frac{3}{5}$) = $frac{7}{11}$.(-$frac{5}{5}$) = $frac{7}{11}$.(-1) = -$frac{7}{11}$.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

Tính

a) $frac{5}{4}$.$frac{-12}{7}$; b) $frac{-4}{3}$:$frac{13}{9}$; c) $frac{-5}{7}$. $frac{49}{3}$: $frac{7}{-6}$; d) (-$frac{9}{25}$):6.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

a) ($frac{-5}{11}$). $frac{7}{15}$. ($frac{11}{-5}$). (-30); b) ($frac{11}{12}$ : $frac{33}{16}$). $frac{3}{5}$; c) (-$frac{5}{9}$). $frac{3}{11}$ + (-$frac{13}{18}$). $frac{3}{11}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

Chọn câu trả lời đúng

READ:  Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 12 Unit 4 Lớp 12 : School Education System

a) Kết quả phép tính $frac{7}{4}$:($frac{2}{3}$ – $frac{5}{4}$).$frac{-1}{4}$ là

(A) $frac{4}{3}$; (B) $frac{3}{4}$; (C) $frac{-3}{4}$; (D) $frac{4}{-3}$.

Xem thêm: Tiểu Sử Quang Dũng Chàng Ca Sĩ Quang Dũng Chàng Ca Sĩ Đa Tài Của Làng Nhạc Việt

b) Giá trị của x thỏa mãn đẳng thức -$frac{2}{3}$.x = $frac{4}{5}$ là

(A) $frac{6}{5}$; (B) -$frac{5}{6}$; (C) -$frac{6}{5}$; (D) $frac{5}{6}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

Tính

a) $frac{-7}{15}$.$frac{5}{8}$.$frac{15}{-7}$.(-16); b) (-$frac{1}{2}$).3$frac{1}{5}$ + (-$frac{1}{2}$).(-2$frac{1}{5}$).

=> Xem hướng dẫn giải

D. E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 15 toán VNEN 7 tập 1

Tính giá trị của mỗi biểu thức A, B, C, D rồi sắp xếp kết quả tìm được theo thứ tự tăng dần:

A = $frac{5}{4}$.(5 – $frac{4}{3}$).(-$frac{1}{11}$); B = $frac{3}{4}$:(-12).(-$frac{2}{3}$);

C = $frac{5}{4}$:(-15).(-$frac{2}{3}$); D = (-3).($frac{2}{3}$ – $frac{5}{4}$):(-7).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 15 toán VNEN 7 tập 1

Tìm x $in$ Q, biết rằng:

a) $frac{11}{12}$ – ($frac{2}{5}$ + x) = $frac{2}{3}$; b) $frac{3}{4}$ + $frac{1}{4}$ : x = $frac{2}{3}$. 

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 15 toán VNEN 7 tập 1

Điền số hữu tỉ thích hợp vào các ô trống trong hình tháp dưới đây theo quy tắc đã chỉ ra

*

=> Xem hướng dẫn giải

Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 3: nhân, chia số hữu tỉ, nhân, chia số hữu tỉ trang 12 vnen toán 7, bài 3 sách vnen toán 7 tập 1, giải sách vnen toán 7 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải VNEN các môn lớp 7
Giải VNEN toán 7
Giải VNEN 7 tất cả các môn học
Giải VNEN 9 tất cả các môn học
Giải VNEN toán 7 bài 7: Ôn tập chương I
Giải VNEN toán 7 bài 6: Tổng ba góc của một tam giác
Giải VNEN toán 7 bài 5: Định lí

READ:  Cách Tính Phần Trăm (%) Dễ, Chính Xác Nhất, Cách Tính Phần Trăm (%) Nhanh Và Dễ Hiểu Nhất

Giải các môn học khác

Tiếng anh 7 VNEN
VNEN văn 7 tập 1 giản lược
VNEN văn 7 tập 2 giản lược
Tiếng anh 7 tập 1 VNEN
Tiếng anh 7 Tập 2 VNEN
VNEN ngữ văn 7 tập 1
Khoa học xã hội 7
Toán VNEN 7 tập 1
Toán VNEN 7 tập 2
VNEN ngữ văn 7 tập 2
VNEN GDCD 7
Khoa học tự nhiên 7
VNEN công nghệ 7
Tin học 7 VNEN

Xem thêm: Thể Loại: Dịch Vụ Nào Là Một Phần Của Google, 17 Dịch Vụ Của Google Có Thể Bạn Chưa Biết

=>Xem nhiều môn hơn

Bình luận

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương I: Số hữu tỉ – số thực

Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ
Bài 5: Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ
Bài 7: Tỉ lệ thức
Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Bài 10: Làm tròn số
Bài 11: Số vô tỉ
Bài 12: Số thực
Bài 13: Ôn tập chương I

Chương II: Hàm số và đô thị

Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Bài 5: Hàm số
Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)
Bài 8: Ôn tập chương II

READ:  Soạn Bài Cảnh Ngày Xuân (Trích Truyện Kiều), Soạn Bài Cảnh Ngày Xuân

PHẦN HÌNH HỌC

Chương I: Đường thằng vuông góc, đường thẳng song song

Bài 1: Hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song
Bài 2: Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song
Bài 3: Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song của hai đường thẳng
Bài 4: Luyện tập
Bài 5: Định lí
Bài 6: Tổng ba góc của một tam giác
Bài 7: Ôn tập chương I

Chương II: Tam giác

Bài 1: Hai tam giác bằng nhau
Bài 2: Trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh
Bài 3: Trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh
Bài 4: Trường hợp bằng nhau góc – cạnh – góc
Bài 5: Tam giác cân – Tam giác đều
Bài 6: Định lý Py-ta-go
Bài 7: Luyện tập
Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Bài 9: Thực hành ngoài trời về tam giác, tam giác bằng nhau
Bài 10: Ôn tập chương II

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp