Phim Chuyến Tàu Băng Giá (Snowpieces), Chuyến Tàu Băng Giá (Snowpieces)

Earth has frozen over and the last surviving humans live on a giant train circling the globe, struggling to coexist amid the delicate balance onboard.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: nhân vật - sự kiện
READ:  Bullet Point Review: When The Camellia Blooms (2019), When The Camellia Blooms