Giải Sbt Toán 6 Tập 2 – Đầy Đủ, Cẩm Nang Giải Bài Tập Từ A Đến Z

*

Đang xem: Sbt toán 6 tập 2

RSS

*

Bài 25 trang 10 sách bài tập Toán 6 Tập 2:25. Rút gọn các phân số sau thành phân số tối giản

*

Lời giải:

Để rút gọn một phân số thành phân số tối giản, ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho ước chung lớn nhất của chúng

*

Bài 26 trang 10 sách bài tập Toán 6 Tập 2:26. Một tủ sách có 1400 cuốn , trong số đó có 600 cuốn sách toán học , 360 cuốn sách văn học , 108 cuốn sách ngoại ngữ , 35 cuốn sách tin học , còn lại là truyện tranh. Hỏi mỗi loại sách trên chiếm bao nhiêu phần của tổng số sách ?

Lời giải:

Số sách toán học chiếm

*

(tổng số sách)

Số sách văn học chiếm

*

(tổng số sách)

Số sách ngoại ngữ chiếm

*

(tổng số sách)

Số sách tin học chiếm

*

(tổng số sách)

Số cuốn truyện tranh là 1400 – (600 + 360 + 108 + 35) = 297 cuốn

Số sách truyện tranh chiếm

*

(tổng số sách)

Bài 27 trang 10 sách bài tập Toán 6 Tập 2:Rút gọn

*

Lời giải:

*

Bài 28 trang 10 sách bài tập Toán 6 Tập 2:Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể):

a. 30 phút

b. 25 phút

c. 100 phút

Lời giải:

30 phút = 30/60 giờ = 1/2 giờ

READ:  Unit 11 Lớp 11 Language Focus, Language Focus Unit 11 Lớp 11 Trang 131

25 phút = 25/60 giờ = 5/12 giờ

100 phút = 100/60 giờ = 5/3 giờ

Bài 29 trang 10 sách bài tập Toán 6 Tập 2:Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản):

a. 45 dm2

b. 300 cm2

c. 57500 mm2

Lời giải:

45 dm2= 45/100 m2= 9/20 m2

300 cm2= 300/10000 m2= 3/100 m2

57500 mm2= 57500/1000000 m2= 23/400 m2

Bài 30 trang 10 sách bài tập Toán 6 Tập 2:Bạn Lan thường ngủ 9 giờ mỗi ngày. Hỏi thời gian bạn Lan thức chiếm bao nhiêu phần của ngày?

Lời giải:

Thời gian bạn Lan thức trong một ngày là: 24 – 9 =15 giờ

Thời gian bạn Lan thức chiếm: 15/24 = 5/8 ngày

Bài 31 trang 11 sách bài tập Toán 6 Tập 2:Một bể nước có dung tích 5000 lít. Người ta đã bơm 3500 lít nước vào bề. Hỏi lượng nước cần bơm tiếp cho đầy bể bằng mấy phần dung dịch của bể?

Lời giải:

Số lít nước cần bơm thêm cho đầy bể là: 5000 – 3500 = 1500 lít

Lượng nước cần bơm thêm chiếm 1500/5000 = 3/10 bể

Bài 32 trang 11 sách bài tập Toán 6 Tập 2:Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây:

*

Xem thêm: Vương Gia Vệ – : Biểu Tượng Nghệ Thuật Của Điện Ảnh Châu Á

Lời giải:

*

*

Xem thêm: Cách Gỡ Bỏ Ứng Dụng Trên Win 10, Cách Xóa, Gõ Bỏ Phần Mềm Trên Máy Tính Win 10

*

Bài 34 trang 11 sách bài tập Toán 6 Tập 2:Tìm tất cả các phân số bằng phân số 21/28 và có mẫu là số tự nhiên nhỏ hơn 19

READ:  Hướng Dẫn Soạn Bài 2 Đứa Trẻ, Hướng Dẫn Soạn Bài Hai Đứa Trẻ Ngắn Gọn

Lời giải:

Ta có: 21/28 = 3/4

Các phân số bằng phần số 21/28 và có mẫu là số tự nhiên nhỏ hơn 19 cũng chính là các phân số bằng phân số 3/4 và có mẫu là số tự nhiên nhỏ hơn 19.

Các phân số:

*

Bài 35 trang 11 sách bài tập Toán 6 Tập 2:Tìm các số nguyên x sao cho:

Lời giải:

Ta có:⇔ x2= 2.8 = 16 = 42= (-4)2

Suy ra : x = 4 hoặc x = -4

Bài 36 trang 11 sách bài tập Toán 6 Tập 2:Rút gọn

*

Lời giải:

*

Bài 37 trang 11 sách bài tập Toán 6 Tập 2:Bạn Minh đã tìm ra một cách “rút gọn” phân số rất đơn giản. Này nhé:

*

Em hãy kiểm tra xem các kết quả tìm được có đúng không?

Em có thể áp dụng “phương pháp” này để rút gọn các phân số có dạng ab/bc hay không?

Lời giải:

Kiểm tra ta thấy các kết quả tìm được đều đúng. Tuy nhiên, không thể áp dụng “phương pháp” trên để rút gọn các phân số có dạng ab/bc.

Ví dụ :

*

Cách “rút gọn” của bạn Minh chỉ đúng một cách ngẫu nhiên

Bài 38 trang 11 sách bài tập Toán 6 Tập 2:Bạn Việt đã tìm ra một vài phân số có tính chất đặc biệt sau đây: chẳng hạn phân số 12/36 . Nếu đổi chỗ các chữ số ở tử cũng như ở mẫu thì ta được phân số 21/63 và ta có

*

. Phân số 12/26 cũng có tính chất tương tự. Em thử kiểm tra xem. Em có tìm được hai phân số khác cũng có tính chất tương tự này không?

READ:  Soạn Bài Cô Bé Bán Diêm (An, Soạn Bài Cô Bé Bán Diêm (Chi Tiết)

Lời giải:

*

Vậy

*

Hai phân số khác cũng có tính chất tượng tự:

*

Bài 39 trang 12 sách bài tập Toán 6 Tập 2:Chứng tỏ rằnglà phân số tối giản (n ∈ N)

Lời giải:

Vì n ∈ N nên ta phải chứng minh tử và mẫu của phân số có ước chung lớn nhất bằng 1.

Gọi ước chung lớn nhất của 12n + 1 và 30n + 2 là a. Ta chứng minh a = 1

Ta có: (12n + 1) ⋮ a nên 5(12n + 1) ⋮ a

(30n + 2) ⋮ a nên 2(30n + 2) ⋮ a

Suy ra: <5(12n + 1) – 2(30n + 2)> ⋮ a

⇔(60 n + 5 – 60n – 4) ⋮ a

⇔1 ⋮ a ⇔ a = 1

Vậylà phân số tối giản (n ∈ N)

Bài 40 trang 12 sách bài tập Toán 6 Tập 2:Cộng cả tử và mẫu của phân số 23/40 với cùng một số tự nhiên n rồi rút gọn, ta được phân số 3/4 . tìm số n

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp