Sinh 10 Bài 27 – Tóm Tắt Lý Thuyết Sinh Học 10 Bài 27

Trong quá trình sinh trưởng của vi sinh vật, chúng chịu tác động của nhiều yếu tố trong và ngoài. Vậy các yếu tố đó là gì và ảnh hưởng như thế nào đến vi sinh vật? Đó là nội dung bài 27. Sau đây, sonlavn.com tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Đang xem: Sinh 10 bài 27

*

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Mở Hà Nội, Khoa Tiếng Anh

A. Lý thuyết

I. Các chất hóa học

1. Chất dinh dưỡng

Các chất cần thiết nhưng vi sinh vật không tự tổng hợp gọi là nhân tố sinh trưởngDựa vào khả năng tự tổng hợp nhân tố sinh trưởng, vi sinh vật chia thành 2 nhóm:Vi sinh vật khuyết dưỡngVi sinh vật nguyên dưỡng

2. Chất ức chế sự sinh trưởng

Một số chất ức chế sinh trưởng: hợp chất phenol, các loại cồn, iot, chất kháng sinh, …Ảnh hưởng: làm bất hoạt, biến tính hoặc oxi hóa thành, màng tế bào vi sinh vật

II. Các yếu tố lí học

1. Nhiệt độ

Ảnh hưởng đến tốc độ các phản ứng sinh hóa trong tế bào

=> Ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng của vi sinh vật 

Căn cứ vào khả năng chịu nhiệt, chia thành 4 nhóm:Vi sinh vật ưa lạnhVi sinh vật ưa ẩmVi sinh vật ưa nhiệtVi sinh vật siêu nhiệt

READ:  Lý Thuyết Sinh 9 Bài 2 : Lai Một Cặp Tính Trạng, Giải Sinh Học 9 Bài 2: Lai Một Cặp Tính Trạng

2. Độ ẩm

Nước là dung môi hòa tan các chất, tham gia thủy phân các chất

=> Có thể sử dụng để khống chế sinh trưởng

Mỗi loại vi sinh vật có 1 giới hạn độ ẩm nhất định

3. pH

Ảnh hưởng tới tính thẩm thấu qua màng, hoạt động chuyển hóa vật chất trong tế bào, hoạt tính enzim, sự hình thành ATP, …Có 3 nhóm vi sinh vật: Vi sinh vật ưa axitVi sinh vật ưa kiềmVi sinh vật ưa pH trung tính

4. Ánh sáng

Ảnh hưởng tới 1 số vi khuẩn quang hợp, tổng hợp sắc tố, chuyển động hướng sáng, ….

5. Áp suất thẩm thấu

Sự chênh lệch nồng độ chất giữa 2 bên màng gây nên áp suất thẩm thấu

Xem thêm: Dải Ngân Là Gì – Giải Ngân Là Gì

Câu 1: Trang 108 – sgk Sinh học 10

Một chủng tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) được cấy trên 3 loại môi trường sau:

Môi trường a gồm : nước, muối khoáng và nước thịt.Môi trường b gồm : nước, muối khoáng, glucôzơ và tiamin (vitamin B1)Môi trường c gồm : nước, muối khoáng, glucôzơ.

Sau khi nuôi ở tủ ấm 37°c một thời gian, môi trường a và môi trường b trở nên đục, trong khi môi trường c vẫn trong suốt. a) Môi trường a, b và c là loại môi trường gì?b) Hãy giải thích kết quả thực nghiệm.c) Glucôzơ, tiamin và nước thịt có vai trò gì đối với vi khuẩn?

Câu 2: Trang 110 – sgk Sinh học 10

Vi khuẩn lactic (Lactobacillus arabinosus) chủng 1 tự tổng hợp được axit folic (một loại vitamin) và không tự tổng hợp được phêninalanin (một loại axit amin), còn vi khuẩn lactic chủng 2 thì ngược lại. Có thể nuôi 2 chủng vi sinh vật này trên môi trường thiếu axit folic và phêninalanin nhưng đủ các chất dinh dưỡng Khác được không, vì sao?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp