Lý Thuyết Sinh 9 Bài 18 : Prôtêin, Bài 18: Prôtêin

*

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 54 SGK SInh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 54 SGK Sinh học 9.

Đang xem: Sinh 9 bài 18

Xem chi tiết

*

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 55 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 55 SGK Sinh học 9.

Xem thêm: Sửa Đổi Quy Trình Thu Bhxh, Bhyt Theo Quyết Định 595/Qđ-Bhxh

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 3 trang 55 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 55 SGK Sinh học 9.

Xem thêm: Công Thức Tính Chu Vi Hình Vuông, Chu Vi Hình, Công Thức Tính Chu Vi Hình Vuông

Xem chi tiết

*

Câu hỏi 1 trang 56 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 trang 56 SGK Sinh học 9. Tính đa dạng và tính đặc thù của protein do yếu tố nào xác định?

Xem chi tiết

*

Bài 2 trang 56 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 56 SGK Sinh học 9. Vì sao nói prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể?

Xem chi tiết

*

Bài 3, trang 56, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 56 SGK Sinh học 9. Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tinh đặc thù của prôtêin?

Xem chi tiết

*

Câu hỏi 4 trang 56 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 trang 56 SGK Sinh học 9. Prôtêin thực hiện được chức năng chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

READ:  Đh Sài Gòn Công Bố Điểm Chuẩn Đại Học Sài Gòn 2019, Thấp Nhất 15

Xem chi tiết

*
*

Liên hệ | Chính sách

*

Hỏi bài

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép sonlavn.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp