Sơ Đồ Tư Duy Bài Sang Thu Dễ Nhớ, Ngắn Gọn, Sơ Đồ Tư Duy Bài Thơ Sang Thu Dễ Nhớ, Ngắn Gọn

Chinh phục Chuyên đề thơ và truyện hiện đại Ngữ văn 9 bằng sơ đồ tư duy. Trọn bộ sơ đồ tư duy môn ngữ văn lớp 9 học kỳ I và học kỳ II.

Mục: Ngữ Văn Ôn Thi Vào Lớp 10

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy môn văn 9

1. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Ánh trăng (Nguyễn Duy)

Đang xem: Sơ đồ tư duy bài sang thu

*

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Ánh

2. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Phạm Tiến Duật)

*

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Phạm Tiến Duật)

3. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Bếp lửa (Bằng Việt)

*

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Bếp lửa (Bằng Việt)

4. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Đoàn thuyền đánh cá (Huy Cận)

*

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Đoàn thuyền đánh cá (Huy Cận)

5. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Đồng chí (Chính Hữu)

Xem thêm: Bài 47: Quần Thể Sinh Vật Và Ví Dụ, Lý Thuyết Sinh 9: Bài 47

*

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Đồng chí (Chính Hữu)
Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải)

READ:  Tài Liệu Tổng Hợp Các Sơ Đồ Tư Duy Địa Lý Lớp 6, Sơ Đồ Tư Duy Địa Lý Lớp 11

7. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Nói với con (Y Phương)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Nói với con (Y Phương)

8. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Sang thu (Hữu Thỉnh)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Sang thu (Hữu Thỉnh)

9. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Viếng lăng Bác (Viễn Phương)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Viếng lăng Bác (Viễn Phương)

10. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng)

11. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long)

12. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Làng (Kim Lân)

Xem thêm: Cung Bảo Bình Hợp Với Màu Gì, Cung Hoàng Đạo Bảo Bình Và Những Bí Ẩn Thú Vị

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Làng (Kim Lân)

13. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tư duy