Sơ Đồ Tư Duy Tỏ Lòng (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️, Sơ Đồ Tư Duy : Tỏ Lòng

Để tìm hiểu và phân tích bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão, các em hãy cùng tham khảo Sơ đồ tư duy bài thơ Tỏ lòng mà chúng tôi giới thiệu dưới đây.

1. Sơ đồ tư duy bài thơ Tỏ lòng, mẫu 1 (Chuẩn):

2. Sơ đồ tư duy bài thơ Tỏ lòng, mẫu 2:

*

 

3. Sơ đồ tư duy bài thơ Tỏ lòng, mẫu 3 (Bản vẽ của học sinh):

*

———————-HẾT————————

Tỏ lòng là bài thơ thể hiện được tình yêu nước gắn với trách nhiệm và khát vọng bảo vệ đất nước của Phạm Ngũ Lão, bên cạnh bài Sơ đồ tư duy bài thơ Tỏ lòng, Cảm nhận về bài thơ Tỏ lòng, Vẻ đẹp hình tượng nhân vật trữ tình trong bài thơ Tỏ lòng, Phân tích bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão, Cảm nhận về hào khí Đông A thời Trần qua bài Tỏ lòng cũng là những bài tham khảo quan trọng mà các em không nên bỏ qua khi học bài thơ này.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tư duy
READ:  Sơ Đồ Tư Duy Về Môi Trường, Sơ Đồ Tư Duy Về Ô Nhiễm Môi Trường