Đề Xuất Mở Rộng Thẩm Quyền Ban Hành Văn Bản Của Ubnd Cấp Xã, Thẩm Quyền Ban Hành Văn Bản Quy

Dinh dưỡng – món ngon Sản phụ khoa Nhi khoa Nam khoa Làm đẹp – giảm cân Phòng mạch online Ăn sạch sống khỏe

Sáng nay (22/6), với 88,87% ý kiến tán thành trên tổng số đại biểu có mặt, Quốc hội đã thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật gồm 17 chương, 175 điều.

Đang xem: Thẩm quyền ban hành văn bản của ubnd cấp xã

Cấp xã được ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Luật quy định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, cấp xã. Theo đó, Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao.

Báo cáo tiếp thu, giải trình do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý trình bày cho rằng, để bảo đảm chính quyền cấp huyện, cấp xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với đặc điểm của địa phương thì việc giao cho các cấp chính quyền này thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật là cần thiết.

Tuy nhiên, để khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, cấp xã như thời gian qua, Luật quy định rõ hơn căn cứ ban hành, phạm vi, thẩm quyền và hình thức văn bản.

*
Đại biểu Quốc hội ấn nút thông qua dự án luật

Về văn bản quy định chi tiết được quy định cụ thể hơn trong Luật. Theo Ủy ban thường vụ Quốc hội, vì các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người dân, các thủ tục hành chính để người dân thực hiện là những quy định có tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân.

Xem thêm: GiảI M㣠Cung Kim Ngưu Thuộc Mệnh Gì, Hợp Với Màu Gì

Trường hợp cần phải quy định cụ thể vấn đề này trong văn bản của Chính phủ hoặc văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thì luật sẽ quy định.

Ra văn bản không hợp hiến là căn cứ lấy phiếu tín nhiệm

Về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung quy định về trách nhiệm theo hướng: Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cơ quan khác, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật chịu trách nhiệm về chất lượng văn bản do mình ban hành (khoản 5).

Cơ quan, người có thẩm quyền chịu trách nhiệm về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc ban hành văn bản quy định chi tiết có nội dung ngoài phạm vi được giao quy định chi tiết (khoản 7).

Xem thêm: Bị Chê “Có Bộ Mặt Gây Ám Ảnh”, Mạc Văn Khoa Official, Mạc Văn Khoa

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định, cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ và tùy theo mức độ mà xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và quy định khác của pháp luật có liên quan trong trường hợp dự thảo văn bản không bảo đảm về chất lượng, chậm tiến độ, không bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật được phân công thực hiện (khoản 8).

Đồng thời, đây cũng là một trong những căn cứ để đại biểu Quốc hội xem xét việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm./.