Thế Giới Quan Là Gì? Vai Trò Của Thế Giới Quan Trong Đời Sống Xã Hội

Thế giới quan giữ một vai trò quan trọng không thể thiếu trong hành trang trí thức, trí tuệ sâu sắc của con người. Thế giới quan cần được từng người tự học hỏi. Đổi mới, chăm lo để có thể nhìn, hiểu và làm cho cuộc sống thêm hạnh phúc và thành đạt hơn. Hãy khám phá những thông tin này trong bài viết của Chăm Sóc Xe Hơi để hiểu hơn về thế giới quan là gì nhé!

Contents

1 Thông tin quan trọng về thế giới quan2 Hiện thực khách quan là gì?3 Phân loại các thế giới quan

Thông tin quan trọng về thế giới quan

Định nghĩa thế giới quan

Thế giới quan là toàn bộ các quan niệm con người về thế giới, về bản thân và vị trí con người trong thế giới đó. Đây là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng tới toàn bộ cuộc sống con người. Bao gồm các hoạt động từ thực tiễn đến hoạt động nhận thức thế giới. Từ việc tự nhận thức bản thân, xác định lý tưởng, nếp sống và hệ giá lối sống của mình. 

*

Thế giới quan chính là những quan niệm của con người về thế giới

Khái niệm về thế giới quan thể hiển cái nhìn tổng quát trong ý thức mỗi chủ thể. Bao gồm thế giới bên ngoài, con người và cả mối quan hệ giữa con người và thế giới đó. Đó được coi như kim chỉ nam cho hành vi, thái độ con người với thế giới bên ngoài. 

Nắm vững nội dung cơ bản xoay quanh thế giới quan, phương pháp luận triết học là điện kiện tiên quyết cho việc nghiên cứu toàn bộ hệ thống lý luận. Đồng thời là điều kiện vận dụng một cách sáng tạo trong những hoạt động nhận thức, thực tiễn để giải quyết vấn đề đời sống, xã hội. 

Nguồn gốc thế giới quan

Sự ra đời của thế giới quan bắt đầu từ sự sống. Bởi lẽ, tất cả mọi hoạt động con người đều bị chi phối bởi thế giới quan nhất định. Yếu tố để cấu thành nên thế giới khách quan ấy là tri thức, là lý trí, tình cảm và cả niềm tin. Tất cả những yếu tố đó sẽ liên kết cùng nhau tạo thành một thể thống nhất. Chi phối trực tiếp đến nhận thức, hành động và thực tiễn của con người. 

READ:  Mua Trò Chơi Xe Tăng Tạo Xe Tank Của Bạn, ‎Tanks A Lot
*

Sự sống là nguồn gốc, tiền đề cho sự ra đời thế giới quan

Phương pháp luận là những lý luận về phương pháp, hệ thống quan điểm và nguyên tắc chỉ đạo con người trong việc tìm tòi, xây dựng và lựa chọn. Đồng thời vận dụng phương pháp trong thực tiễn, nhận thức. Có nhiều cấp độ phương pháp luận. Trong đó, phương pháp luận triết học được cho là phương pháp luận chung nhất. 

Thế giới quan phương pháp luận triết học là lý luận cho nền tảng cơ bản chủ nghĩa Mác Lênin. Đây được cho là sự kế thừa, phát triển tinh hoa, chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng lịch sử tư tưởng nhân loại. 

Chủ nghĩa duy vật chủ nghĩa Mác Lênin là chủ nghĩa duy vật biện chứng có tư cách hạt nhân lý luận thế giới quan. Các quan điểm của duy vật biện chứng về nguồn gốc, về động lực. Mọi quy luật chung nhất chi phối quá trình vận động và phát triển của con người. 

Hiện thực khách quan là gì?

 Khái niệm hiện thực khách quan được sử dụng để chỉ sự vật hiện tượng tồn tại độc lập ý thức con người. Ở đây, hiện thực bao gồm cả những sự vật, hiện tượng vật chất đang tồn tại một cách khách quan trong thực tế. Những gì tồn tại chủ quan trong ý thức con người. 

Thế giới quan khoa học là gì?

Là một dạng thế giới khách quan, thế giới quan khoa học hiện hữu độc lập với con người. Thế giới quan khoa học biến đổi chuyển theo quy luật nhân quả mà ở đó tiềm năng con người có thể hiểu được. Không trực tiếp hay gián tiếp, thế giới quan nằm trong tất cả tư duy, cảm quan và cách xử thế với con người

*

Thế giới quan khoa học luôn hiện hữu độc lập với con người

Thế giới quan khoa học bao gồm những thành phần nào?

Thành phần của thế giới quan bao gồm nhiều yếu tố. Tất cả đều thuộc về ý thức xã hội. Cụ thể như sau:

Quan điểm triết học, khoa học, chính trị, đạo đức và thẩm mỹ. Quan điểm tôn giáo, sản phẩm thâm thức nhằm mô tả kiến thức quan trọng thông qua trực giác để cảm nhận. Kiến thức khoa học hướng đến mục tiêu, phương hướng thực tiễn. Đồng thời trực tiếp cho con người trong xã hội dựa theo quan sát.

READ:  Phật Niết Bàn Là Gì ? Hình Ảnh Tượng Đức Phật Nhập Niết Bàn Đẹp Nhất

Đang xem: Thế giới quan

Xem thêm: Cocktail Là Gì – 7 Cách Phân Loại Cocktail Bartender Cần Biết

Dữ kiện từ thực tiễn, phân tích tổng hợp chặt chẽ, có kiểm nghiệm sự khách quan đối với thực tiễn. 

Nguyên tắc tiêu chuẩn đạo đức có vai trò điều chỉnh quan hệ qua lại và hành vi con người. Những quan điểm thẩm mỹ này quy định quan hệ môi trường xung quanh với hình thức, mục tiêu và kết quả hoạt động. 

Phân loại các thế giới quan

Thế giới quan tôn giáo là gì?

Thế giới quan tôn giáo là sự phản ánh hiện thực khách quan hư ảo. Sự ra đời thế giới quan tôn giáo trong bối cảnh trình độ nhận thức con người còn nhiều hạn chế. Đó là việc giải thích dựa theo cơ sở thừa nhận của sự sáng tạo một loại năng lực siêu nhân thần bí nào đó. 

*

Thế giới quan tôn giáo phản ánh hiện thực khách quan hư ảo

Đặc trưng cơ bản thế giới quan này là niềm tin dựa vào sự tồn tại. Dựa vào sức mạnh lực lượng thần thánh. Theo đó con người bất lực và hoàn toàn phụ thuộc thế giới siêu nhiên đó.

Thế giới quan huyền thoại

Có nguồn gốc từ xã hội nguyên thủy trong giai đoạn sơ khai. Thế giới quan huyền thoại được ra đời bằng cách xây dựng nên những huyền thoại. Qua đó phản ánh kết quả cảm nhận ban đầu người nguyên thủy về nhận thức khách quan tự nhiên trong đời sống xã hội. Ví dụ, truyền thuyết Lạc Long Quân – Âu Cơ của người Việt đã giải thích nguồn gốc dân tộc. 

Thế giới quan huyền thoại có đặc điểm là gồm cả yếu tố thực và ảo. Cái thần, cái người, lý trí và các tín ngưỡng cùng hòa quyện nhau. Vì con người chưa giải thích được những hiện tượng đặc trưng đó trong xã hội nên thường đưa ra yếu tố tưởng tượng huyền bí nhằm giải thích. Theo đó thế giới quan không phản ánh được hiện thực khách quan. 

Thế giới quan triết học

Sự ra đời thế giới quan triết học trong hoàn cảnh điều kiện trình độ tư duy, thực tiễn con người. Nó có bước phát triển cao hơn so thế giới quan khoa học của tôn giáo, huyền thoại. Điều này làm cho tư duy con người thay đổi tích cực, có bước thay đổi về chất.

READ:  ‎ Candy Crush Soda Saga : Top 10 Tips, Hints, And Cheats You Need To Know!

Xem thêm: Cách Chuyển Video Từ Iphone Sang Máy Tính, Chuyển Tệp Giữa Iphone Và Máy Tính Của Bạn

Thế giới quan này được xây dựng trên hệ thống lý luận, phạm trù và quy luật. Không chỉ là khái niệm, phạm trù, quy luật. Thế giới quan triết học còn nỗ lực trong việc tìm cách giải thích. Đồng thời chứng minh tính đúng đắn các quan điểm bằng lý luận chặt chẽ logic.

Tầm quan trọng của thế giới quan trong cuộc sống

Sự ra đời của thế giới khách quan khoa học được ví như kim chỉ nam trong cuộc sống và xã hội của con người. Thế giới quan đóng vai trò cực kỳ quan trọng với cá nhân mỗi người. Với cả cộng đồng và toàn xã hội nói chung. Tính đúng đắn của thế giới quan sẽ hướng con người hoạt động dựa trên những tư duy phát triển. Điều đó góp phần sự tiến bộ xã hội. Đây được cho là cơ sở cho sự hình thành tư tưởng về nhân cách, hành vi đạo đức và chính trị. 

Trong cuộc sống, vai trò của thế giới quan được thể hiện qua những yếu tố cụ thể như sau:

Xác định được mối liên kết chung giữa thế giới và con người. Thông qua đó là tiền đề giúp con người tạo nên những định hướng về lý tưởng sống. Về mục tiêu, định hướng và các phương pháp họat động cụ thể. Thông qua tri thức chung về thế giới, về bản chất con người, tình cảm, niềm tin trong thế giới quan. Qua đó chúng ta nhận thức sẽ thêm sâu sắc hơn từ chính những hoạt động thực tiễn đang diễn ra. 

Đến đây chắc hẳn bạn đọc đã hiểu rõ hơn về thế giới quan là gì rồi đúng không nào? Thực ra thế giới quan là phạm trù triết học vô cùng sâu rộng mà mỗi người chúng ta cần tìm tòi, học hỏi. Đồng thời phải nghiên cứu suy luận kỹ lưỡng. Hy vọng rằng, phần nào qua bài viết đem đến những thông tin kiến thức hữu ích cho bạn đọc. 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: tin tổng hợp