Chương Trình Toán 8 Hình Học Lớp 8, ✓ Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8 Tập 1

Toán 8 – Giải Toán 8 – Soạn Toán 8

Chuyên mục Toán 8 bao gồm các tài liệu như giải Toán 8 sách giáo khoa và sách bài tập, lý thuyết Toán 8 và bài tập Toán 8 trắc nghiệm + tự luận. Ngoài soạn văn 8, Để học tốt toán lớp 8, sonlavn.com đã tổng hợp công thức, lý thuyết, chuyên đề toán đại số hình học lớp 8 để các em tham khảo, soạn toán 8 tốt hơn.

Đang xem: Toán 8 hình học

Đại số Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức Bài 1: Nhân đơn thức với đa thứcToán 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thứcGiải bài tập trang 5, 6 SGK Toán lớp 8 tập 1: Nhân đơn thức với đa thức350 bài tập trắc nghiệm phép nhân và phép chia các đa thứcGiải bài tập SBT Toán 8 bài 1: Nhân đơn thức với đa thứcBài tập Nhân đơn thức với đa thức nâng cao Bài 2: Nhân đa thức với đa thứcToán 8 Bài 2: Nhân đa thức với đa thứcBài tập Nhân đa thức với đa thức nâng caoGiải bài tập trang 8, 9 SGK Toán lớp 8 tập 1: Nhân đa thức với đa thứcGiải bài tập SBT Toán 8 bài 2: Nhân đa thức với đa thức Bài 3, 4, 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớToán 8 Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớToán 8 Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Toán 8 Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp theo)Giải bài tập trang 11 SGK Toán 8 tập 1: Hằng đẳng thức đáng nhớGiải bài tập trang 12 SGK Toán 8 tập 1: Hằng đẳng thức đáng nhớGiải bài tập trang 14 SGK Toán lớp 8 tập 1: Những hằng đẳng thức đáng nhớGiải bài tập trang 16 SGK Toán lớp 8 tập 1: Những hằng đẳng thức đáng nhớGiải bài tập trang 17 SGK Toán lớp 8 tập 1: Bài tập luyện hằng đẳng thức đáng nhớGiải bài tập SBT Toán 8 bài 3, 4, 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớBài tập Những hằng đẳng thức đáng nhớ nâng cao Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chungToán 8 Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chungGiải bài tập SGK trang 19 Toán lớp 8 tập 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chungGiải bài tập SBT Toán 8 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chungBài tập Phân tích đa thức thành nhân tử nâng cao Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcToán 8 Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcGiải bài tập SBT Toán 8 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tửToán 8 Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tửGiải bài tập trang 22, 23 SGK Toán lớp 8 tập 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tửGiải bài tập SBT Toán 8 bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương phápToán 8 Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương phápGiải bài tập trang 24, 25 SGK Toán lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương phápGiải bài tập SBT Toán 8 bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thứcToán 8 Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thứcGiải bài tập SGK trang 26, 27 Toán 8 tập 1: Chia đơn thức cho đơn thứcGiải bài tập SBT Toán 8 bài 10: Chia đơn thức cho đơn thứcBài tập Chia đơn thức cho đơn thức nâng cao Bài 11: Chia đa thức cho đơn thứcToán 8 Bài 11: Chia đa thức cho đơn thứcGiải bài tập trang 28, 29 SGK Toán lớp 8 tập 1: Chia đa thức cho đơn thứcGiải bài tập SBT Toán 8 bài 11: Chia đa thức cho đơn thức Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếpToán 8 Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếpGiải bài tập trang 31, 32 SGK Toán lớp 8 tập 1: Chia đa thức một biến đã sắp xếpGiải bài tập SBT Toán 8 bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp Bài: Ôn tập chương 1Toán 8: Ôn tập chương 1 Đại sốGiải bài tập SGK Toán lớp 8: Ôn tập chương 1Giải bài tập SBT Toán 8 bài: Ôn tập chương 1 Chương 2: Phân thức đại số Bài 1: Phân thức đại sốToán 8 Bài 1 Phân thức đại sốGiải bài tập SGK Toán lớp 8 Bài 1: Phân thức đại sốGiải bài tập SBT Toán 8 bài 1: Phân thức đại số Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thứcGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 2: Tính chất cơ bản của phân thứcGiải bài tập SBT Toán 8 bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức Bài 3: Rút gọn phân thứcGiải bài tập SBT Toán 8 bài 3: Rút gọn phân thứcGiải Toán 8 bài 3: Rút gọn phân thức Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thứcGiải bài tập SBT Toán 8 bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thứcGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức Bài 5: Phép cộng các phân thức đại sốGiải bài tập SBT Toán 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại sốGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số Bài 6: Phép trừ các phân thức đại sốGiải bài tập SBT Toán 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại sốGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số Bài 7: Phép nhân các phân thức đại sốGiải bài tập SBT Toán 8 bài 7: Phép nhân các phân thức đại sốGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số Bài 8: Phép chia các phân thức đại sốGiải bài tập SBT Toán 8 bài 8: Phép chia các phân thức đại sốGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Phép chia các phân thức đại số Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ – Giá trị của phân thứcGiải bài tập SBT Toán 8 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ – Giá trị của phân thứcGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức Bài: Ôn tập chương 2Giải bài tập SBT Toán 8 bài: Ôn tập chương 2Giải bài tập SGK Toán lớp 8: Ôn tập chương 2 Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Bài 1: Mở đầu về phương trìnhGiải bài tập SGK trang 6, 7 Toán 8 tập 2: Mở đầu về phương trình – Luyện tậpGiải bài tập SBT Toán 8 bài 1: Mở đầu về phương trình Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giảiGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giảiGiải bài tập SBT Toán 8 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải Bài 3: Phương trình đưa về dạng ax + b = 0Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0Giải bài tập SBT Toán 8 bài 3: Phương trình đưa về dạng ax + b = 0 Bài 4: Phương trình tíchGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 4: Phương trình tíchGiải bài tập SBT Toán 8 bài 4: Phương trình tích Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫuGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫuGiải bài tập SBT Toán 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu Bài 6 – 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trìnhGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trìnhGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)Giải bài tập SBT Toán 8 bài 6-7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình Bài: Ôn tập chương 3Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩnGiải bài tập SBT Toán 8 bài: Ôn tập chương 3 Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộngGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộngGiải bài tập SBT Toán 8 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhânGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhânGiải bài tập SBT Toán 8 bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân Bài 3: Bất phương trình một ẩnGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Bất phương trình một ẩnGiải bài tập SBT Toán 8 bài 3: Bất phương trình một ẩn Bài 4: Bất phương trình bạc nhất một ẩnGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩnGiải bài tập SBT Toán 8 bài 4: Bất phương trình bạc nhất một ẩn Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đốiGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đốiGiải bài tập SBT Toán 8 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối Bài: Ôn tập chương 4Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Ôn tập chương IV- Bất phương trình bậc nhất một ẩnGiải bài tập SBT Toán 8 bài: Ôn tập chương 4 Hình học Chương 1: Tứ giác Bài 1: Tứ giácToán 8 Bài 1: Tứ giácGiải bài tập SBT Toán 8 bài 1: Tứ giácGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Tứ giác Bài 2: Hình thangToán 8 Bài 2: Hình thangGiải bài tập SBT Toán 8 bài 2: Hình thangGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 2: Hình thang Bài 3: Hình thang cânToán 8 Bài 3: Hình thang cânGiải bài tập SBT Toán 8 bài 3: Hình thang cânGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thangToán 8 Bài 4: Đường trung bình của tam giác, đường trung bình của hình thangGiải bài tập trang 79, 80 SGK Toán lớp 8 tập 1: Đường trung bình của tam giác, của hình thangGiải bài tập SBT Toán 8 bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang Bài 5: Dựng hình bằng thước và compa – Dựng hình thangGiải bài tập SBT Toán 8 bài 5: Dựng hình bằng thước và comp – Dựng hình thangGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Dựng hình bằng thước và com-pa. Dựng hình thang Bài 6: Đối xứng trụcGiải bài tập SBT Toán 8 bài 6: Đối xứng trựcGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Đối xứng trục Bài 7: Hình bình hànhDấu hiệu nhận biết hình bình hànhGiải bài tập SBT Toán 8 bài 7: Hình bình hànhGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Hình bình hành Bài 8: Đối xứng tâmGiải bài tập SBT Toán 8 bài 8: Đối xứng tâmGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Đối xứng tâmGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Đối xứng tâm Bài 9: Hình chữ nhậtGiải bài tập SBT Toán 8 bài 9: Hình chữ nhậtGiải Toán lớp 8 bài 9: Hình chữ nhật Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trướcGiải bài tập SBT Toán 8 bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trướcGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước Bài 11: Hình thoiGiải bài tập SBT Toán 8 bài 11: Hình thoiGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 11: Hình thoi Bài 12: Hình vuôngGiải bài tập SBT Toán 8 bài 12: Hình vuôngGiải Toán 8 bài 12: Hình vuông Bài: Ôn tập chương 1 Giải bài tập SBT Toán 8 bài: Ôn tập chương IGiải bài tập SGK Toán lớp 8: Ôn tập chương 1.

READ:  Tổng Hợp Công Thức Vật Lý 10 Học Sinh Cần Ghi Nhớ Ccbook, Tổng Hợp Công Thức Vật Lý 10

Xem thêm: Cách Chuyển Tiền Qua Điện Thoại Bidv Qua Điện Thoại Đơn Giản Nhất

Xem thêm: Bài 24 Địa 10 Bài 24 : Phân Bố Dân Cư, Giải Địa Lí 10 Bài 24: Phân Bố Dân Cư

Tứ giác Chương 2: Đa giác – Diện tích đa giác Bài 1: Đa giác – Đa giác đềuGiải bài tập SBT Toán 8 bài 1: Đa giác – Đa giác đềuGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Đa giác. Đa giác đều Bài 2: Diện tích hình chữ nhậtGiải bài tập SBT Toán 8 bài 2: Diện tích hình chữ nhậtGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 2: Diện tích hình chữ nhật Bài 3: Diện tích tam giácGiải bài tập SBT Toán 8 bài 3: Diện tích tam giácGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Diện tích tam giác Bài 4: Diện tích hình thangGiải bài tập trang 125, 126 SGK Toán lớp 8 tập 1: Diện tích hình thangGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Diện tích hình thangGiải bài tập SBT Toán 8 bài 4: Diện tích hình thang Bài 5: Diện tích hình thoiGiải bài tập SBT Toán 8 bài 5: Diện tích hình thoiGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Diện tích hình thoiCông thức tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi Bài 6: Diện tích đa giácGiải bài tập SBT Toán 8 bài 6: Diện tích đa giácGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Diện tích đa giác Bài: Ôn tập chương 2Giải bài tập SBT Toán 8 bài: Ôn tập chương IIGiải bài tập SGK Toán lớp 8: Ôn tập chương 2 – Đa giác. Điện tích đa giác Chương 3: Tam giác đồng dạng Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giácGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giácGiải bài tập SBT Toán 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-létGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-létGiải bài tập SBT Toán 8 bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giácGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giácGiải bài tập SBT Toán 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạngGiải bài tập trang 71, 72 SGK Toán lớp 8 tập 2: Hai tam giác đồng dạngGiải bài tập SBT Toán 8 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất (c.c.c)Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhấtGiải bài tập SBT Toán 8 bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất (c.c.c) Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai (c.g.c)Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ haiGiải bài tập SBT Toán 8 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai (c.g.c) Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba (g.g)Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ baGiải bài tập SBT Toán 8 bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba (g.g) Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuôngGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuôngGiải bài tập SBT Toán 8 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông Bài: Ôn tập chương 3Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Ôn tập chương III – Tam giác đồng dạngGiải bài tập SBT Toán 8 bài: Ôn tập chương III Chương 4: Hình lăng trụ đứng – Hình chóp đều A – Hình lăng trụ đứngBài 1: Hình hộp chữ nhậtBài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhậtBài 4: Hình lăng trụ đứngBài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứngBài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng B – Hình chóp đềuBài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đềuBài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đềuBài 9: Thể tích của hình chóp đềuHình chóp đều: Hình chóp đều tam giác, hình chóp đều tứ giácGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 9: Thể tích của hình chóp đềuÔn tập chương 4Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài: Ôn tập chương IV – Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đềuBồi dưỡng và phát triển tư duy đột phá Toán 8 tập 2

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp