Toán 9 Bài 3 – : Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Phương

*

Bài 23 trang 9 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 23 trang 9 sách bài tập toán 9. Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính: a) căn 10. căn 40…

Đang xem: Toán 9 bài 3

Xem chi tiết

*

Bài 24 trang 9 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 24 trang 9 sách bài tập toán 9. Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính: a) căn (45.80), b) căn (75.48)…

Xem chi tiết

*

Bài 25 trang 9 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 25 trang 9 sách bài tập toán 9. Rút gọn rồi tính.

Xem chi tiết

*

Bài 26 trang 9 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 26 trang 9 sách bài tập toán 9 tập 1. Chứng minh..9…17…

Xem chi tiết

*

Bài 27 trang 9 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 27 trang 9 sách bài tập toán 9. Rút gọn..6…14…2…

Xem chi tiết

*

Bài 28 trang 9 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 28 trang 9 sách bài tập toán 9. So sánh (không dùng bảng số hoặc máy tính bỏ túi)…

Xem thêm: Tổng Hợp Các Bản Văn Hoàng Bảy, Lời Văn Ông Hoàng Bảy Lên Đất Bảo

Xem chi tiết

*

Bài 29 trang 9 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 29 trang 9 sách bài tập toán 9. So sánh (không dùng bảng số hoặc máy tính bỏ túi) căn 2003+ căn 2005 và 2 căn 2004.

Xem chi tiết

*

Bài 30 trang 9 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 30 trang 9 sách bài tập toán 9. Cho các biểu thức…

READ:  Giải Bài Tập Bài 1: Đại Cương Về Phương Trình Toán 10, Đại Cương Về Phương Trình

Xem chi tiết

*

Bài 31 trang 10 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 31 trang 10 sách bài tập toán 9. Áp dụng tính …ab…a

*

Bài 32 trang 10 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 32 trang 10 sách bài tập toán 9. Rút gọn các biểu thức…

Xem chi tiết

*

Bài 33 trang 10 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 33 trang 10 sách bài tập toán 9. Tìm điều kiện của x để các biểu thức sau có nghĩa và biến đổi chúng về dạng tích…

Xem chi tiết

*

Bài 34 trang 10 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 34 trang 10 sách bài tập toán 9. Tìm x, biết…

Xem thêm: Sinh Ngày 20 Tháng 8 Là Cung Gì ? Tính Cách Con Người

Xem chi tiết

*

Bài 35 trang 10 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 35 trang 10 sách bài tập toán 9. Với n là số tự nhiên, chứng minh…n + 1….n

Xem chi tiết

*

Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 10 SBT toán 9 tập 1

Giải 3.1 phần bài tập bổ sung trang 10 sách bài tập toán 9. bài Giá trị của…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp