Giải Toán Lớp 7 Bài 4 : Số Trung Bình Cộng, Giải Toán 7 Bài 4: Số Trung Bình Cộng

*

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 13 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 13 SGK Toán 7 Tập 1. Điền vào chỗ trống (…):

Xem chi tiết

Đang xem: Toán lớp 7 bài 4

*

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 14 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 14 SGK Toán 7 Tập 1. Tìm |x|, biết:

Xem chi tiết

*

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 14 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 14 SGK Toán 7 Tập 1. Tính:…

Xem chi tiết

*

Bài 17 trang 15 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 17 trang 15 SGK Toán 7 tập 1. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?

Xem chi tiết

*

Bài 18 trang 15 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 18 trang 15 SGK Toán 7 tập 1. Tính: a) -5,17 – 0,469.

Xem chi tiết

*

Bài 19 trang 15 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 19 trang 15 SGK Toán 7 tập 1. Với bài tập: Tính tổng S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5) hai bạn Hùng và Liên đã làm như sau

Xem chi tiết

*

Bài 20 trang 15 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 20 trang 15 SGK Toán 7 tập 1. Tính nhanh: a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3), b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5).

Xem chi tiết

*

Bài 21 trang 15 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 21 trang 15 SGK Toán 7 tập 1. a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn cùng một số hữu tỉ?

READ:  Định Luật Bảo Toàn Động Lượng, Công Thức Tính Và Bài Tập Vận Dụng

Xem chi tiết

*

Bài 22 trang 16 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 22 trang 16 SGK Toán 7 tập 1. Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần

Xem chi tiết

Xem thêm: Các Hiện Tượng Tự Nhiên Kỳ Thú, Những Hiện Tượng Thiên Nhiên Kỳ Thú

*

Bài 23 trang 16 SGK Toán 7 tập 1

Bài 23 trang 16 SGK Toán 7 tập 1. Dựa vào tính chất ” Nếu x

*

Bài 24 trang 16 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 24 trang 16 SGK Toán 7 tập 1. Áp dụng tính chất các phép tính nhanh để tính nhanh

Xem chi tiết

*

Bài 25 trang 16 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 25 trang 16 SGK Toán 7 tập 1. Tìm x, biết

Xem chi tiết

*

Bài 26 trang 16 sgk toán 7 tập 1 nâng cao

Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 7 tập 1. Dùng máy tính bỏ túi để tính

Xem chi tiết

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 4 – Chương 1 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 4 – Chương 1 – Đại số 7

Xem chi tiết

Xem thêm: Tâm Sự Developer: { Kiếm Chỗ Đứng Và Cứng Chỗ Đó }, Tâm Sự Dev 247

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 4 – Chương 1 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 4 – Chương 1 – Đại số 7

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp