Trong Thí Nghiệm Giao Thoa Sóng Trên Mặt Nước, X Câu 39 Thí Nghiệm Giao Thoa Sóng

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, tốc độ truyền sóng là $0,5 m/s$, cần rung có tần số $40 Hz$. Khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn thẳng $S_1S_2$.

Đang xem: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước

Phương pháp giải

+ Sử dụng công thức tính bước sóng: (lambda = dfrac{v}{f})

+ Khoảng cách giữa 2 cực đại liên tiếp hoặc 2 cực tiểu liên tiếp là: (dfrac{lambda }{2})

Lời giải của GV sonlavn.com

Ta có: Bước sóng:

(lambda = dfrac{v}{f} = dfrac{{0,5}}{{40}} = 0,0125m = 1,25cm)

Khoảng cách giữa 2 cực đại liên tiếp :

(dfrac{lambda }{2} = dfrac{{1,25}}{2} = 0,625cm)

Đáp án cần chọn là: c

*
*
*
*
*
*
*
*

Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng bao nhiêu?

Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa một cực đại và một cực tiểu ngay sát nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng bao nhiêu?

Xem thêm: Stalk Là Gì ? Stalker Là Gì

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, tốc độ truyền sóng là $0,5 m/s$, cần rung có tần số $40 Hz$. Khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn thẳng $S_1S_2$.

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, tốc độ truyền sóng là $6 m/s$, $A$ là điểm dao động với biên độ cực đại và $B$ là điểm dao động với biên độ cực tiểu gần $A$ nhất, biết $AB = 2cm$. Cần rung có tần số bằng bao nhiêu?

READ:  Bài Soạn Bài Thầy Thuốc Giỏi Cốt Nhất Ở Tấm Lòng (Chi Tiết), Soạn Bài Thầy Thuốc Giỏi Cốt Nhất Ở Tấm Lòng

Tại hai điểm A và B trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động theo phương thẳng đứng. Có sự giao thoa của hai sóng này trên mặt nước. Tại trung điểm của đoạn AB, phần tử nước dao động với biên độ cực đại. Hai nguồn sóng đó dao động

Trong giao thoa sóng trên mặt nước, nếu quan sát hệ vân giao thoa trên trần nhà thì các hypebol sáng là ảnh của các vân giao thoa

Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng dao động với cùng biên độ cùng tần số và cùng pha. Ta quan sát được hệ các vân đối xứng. Bây giờ nếu biên độ của một nguồn tăng lên gấp đôi nhưng vẫn dao động cùng pha với nguồn còn lại thì:

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Proceed Là Gì ? Nghĩa Của Từ Proceeded Trong Tiếng Việt

Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng dao động với cùng biên độ cùng tần số và cùng pha. Ta quan sát được hệ các vân đối xứng. Bây giờ nếu biên độ của một nguồn giảm xuống nhưng vẫn dao động cùng pha với nguồn còn lại thì:

Trong thí nghiệm giao thoa ở mặt nước với hai nguồn kết hợp cùng pha đặt tại A B, trong khoảng giữa hai nguồn thì

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp