Trường Hợp Bằng Nhau Thứ Hai Của Tam Giác Cạnh Góc Cạnh, Giải Bài 4: (C

*

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 117 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 117 SGK Toán 7 Tập 1. Vẽ thêm tam giác A’B’C’ có…

Đang xem: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh góc cạnh

Xem chi tiết

*

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 118 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 118 SGK Toán 7 Tập 1. Hai tam giác trên hình 80 có bằng nhau không ? Vì sao ?

Xem chi tiết

*

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 118 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 118 SGK Toán 7 Tập 1. Nhìn hình 81…

Xem chi tiết

*

Bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ tam giác ABC biết = 90 AB=AC=3cm. Sau đó đo các góc B và C.

Xem chi tiết

*

Bài 25 trang 118 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 25 trang 118 SGK Toán 7 tập 1. Trên mỗi hình sau có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Xem chi tiết

*

Bài 26 trang 118 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 26 trang 118 SGK Toán 7 tập 1. Xét bài toán: ” Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC, Trên tia đối của MA lấy điểm E sao cho ME=MA. Chứng minh rẳng AB//CE”.

Xem chi tiết

*

Bài 27 trang 119 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

READ:  Tóm Tắt Tiểu Thuyết Đôn Ki Hô Tê, Nhà Quý Tộc Tài Ba Xứ Mantra : Tiểu Thuyết

Giải bài 27 trang 119 SGK Toán 7 tập 1. Nêu thêm một điều kiện để hai tam giác trong mỗi hình vẽ dưới đây là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh-góc- cạnh.

Xem thêm: Shounen Là Gì – Những Thể Loại Anime Mà Bạn Hay Xem Nhất

Xem chi tiết

*

Bài 28 trang 120 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 28 trang 120 SGK Toán 7 tập 1. Trên hình 89 có bao nhiêu tam giác bằng nhau.

Xem chi tiết

*

Bài 29 trang 120 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 29 trang 120 SGK Toán 7 tập 1. Trên hình 90, các tam giác ABC va A”B”C” có cạnh chung là BC=3cm. CA= CA”= 2c m,

Xem chi tiết

*

Bài 30 trang 120 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 30 trang 120 SGK Toán 7 tập 1. Trên hình 90, các tam giác ABC và A”BC có cạnh chung BC= 3cm cạnh chung BC = 3cm, CA=CA”= 2cm,

Xem chi tiết

*

Bài 31 trang 120 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 31 trang 120 SGK Toán 7 tập 1. Cho độ dài đoạn thẳng AB, điểm nằm trên đường trung trực của AB, so sánh độ dài các đoạn MA,MB.

Xem chi tiết

*

Bài 32 trang 120 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 32 trang 120 SGK Toán 7 tập 1. Tìm các tia phân giác trên hình 91. Hãy chứng minh điều đó.

Xem thêm: Căn Lề Trong Word 2010, 2013, 2016 Và 2007, Cách Căn Lề Chuẩn Từng Khổ Giấy Trong Word

READ:  Unit 9 Lớp 7 : Festivals Around The World, Unit 9 Lớp 7: Getting Started

Xem chi tiết

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 2,3,4,5 – Chương 2 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 2,3,4,5 – Chương 2 – Hình học 7

Xem chi tiết

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 2,3,4,5 – Chương 2 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 2,3,4,5 – Chương 2 – Hình học 7

Xem chi tiết

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 2,3,4,5 – Chương 2 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 2,3,4,5 – Chương 2 – Hình học 7

Xem chi tiết

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 2,3,4,5 – Chương 2 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 2,3,4,5 – Chương 2 – Hình học 7

Xem chi tiết

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 2,3,4,5 – Chương 2 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 2,3,4,5 – Chương 2 – Hình học 7

Xem chi tiết

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Bài 2,3,4,5 – Chương 2 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Bài 2,3,4,5 – Chương 2 – Hình học 7

Xem chi tiết

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Bài 2,3,4,5 – Chương 2 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Bài 2,3,4,5 – Chương 2 – Hình học 7

READ:  Những Câu Đố Hại Não Cực Hay, Những Câu Đố Vui Hại Não Cực Hay

Xem chi tiết

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Bài 2,3,4,5 – Chương 2 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Bài 2,3,4,5 – Chương 2 – Hình học 7

Xem chi tiết

*
*

Liên hệ | Chính sách

*

Hỏi bài

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép sonlavn.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp