10 Lớp 11 Unit 9 Cities Of The Future, Unit 9 Cities Of The Future

*

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 9 Tiếng Anh 11 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 9

Xem chi tiết

Đang xem: Unit 9 cities of the future

*

Getting started Unit 9 Tiếng Anh 11 mới

Phong, Chi and Ha are discussing their class assigment. Listen and read.

Xem chi tiết

*

Language Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới

1. Match the question tags with the statements to make complete sentences.

Xem chi tiết

*

Skills Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới

3. Use the information below about New York City to write an email of about 160-180 words to a friend

Xem chi tiết

*

Communication and Culture Unit 9 Tiếng Anh 11 mới

Read the text about Songdo, a smart city, and complete the table below.

Xem chi tiết

Xem thêm: Các Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông, Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn

*

Looking Back Unit 9 Tiếng Anh 11 mới

1. Complete the sentences with the correct form of the words or phrases in the box.

Xem chi tiết

*

Project Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới

. Introduce your poster to the class. Present the features of your city and explain what makes it the most liveable city in the world.

Xem chi tiết

*
*

Liên hệ | Chính sách

*

Hỏi bài

Xem thêm: Chương Trình Vật Lý Lớp 6 – Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 6 Mới Nhất

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

READ:  Soạn Bài Cảnh Ngày Xuân (Trích Truyện Kiều), Soạn Bài Cảnh Ngày Xuân

Cho phép sonlavn.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp