Giải Toán 12 Bài 2 Bài 2: Cực Trị Của Hàm Số, Toán 12 Bài 2: Cực Trị Của Hàm Số

*

Câu hỏi 1 trang 13 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 13 SGK Giải tích 12. Dựa vào đồ thị (H.7, H.8), hãy chỉ ra các điểm tại đó mỗi hàm số sau có giá trị lớn nhất (nhỏ nhất)…

Đang xem: Toán 12 bài 2

*

Câu hỏi 3 trang 14 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 14 SGK Giải tích 12: Sử dụng đồ thị, hãy xem xét các hàm số sau đây có cực trị hay không….

Xem thêm: Cancer Là Gì Trong Tiếng Anh? Diễn Tiến Tự Nhiên Của Tế Bào Ung Thư

*

Câu hỏi 2 trang 14 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 2 trang 14 SGK Giải tích 12. Giả sử f(x) đạt cực đại tại xo. Hãy chứng minh khẳng định 3 trong chú ý trên bằng cách xét giới hạn tỉ số…

Xem thêm: Khối D01 Gồm Những Môn Nào, Ngành Nào? Các Trường Đại Học Khối D1

*

Câu hỏi 4 trang 16 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 16 SGK Giải tích 12. Chứng minh hàm số y = |x| không có đạo hàm tại x = 0. Hàm số có đạt cực trị tại điểm đó không ?…

*

Câu hỏi 5 trang 16 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 5 trang 16 SGK Giải tích 12. Áp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:

READ:  Tổng Hợp Sách Giáo Khoa Lớp 3, Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 ( Năm Học 2021

*

Bài 1 trang 18 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 18 SGK Giải tích 12. Áp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:

*

Bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12. Áp dụng quy tắc II, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:

*

Bài 3 trang 18 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 18 SGK Giải tích 12. Chứng minh rằng

*

Bài 4 trang 18 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 18 SGK Giải tích 12. Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m, hàm số:

*

Bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12. Tìm a và b để các cực trị của hàm số:

*

Bài 6 trang 18 SGK Giải tích 12

Giải bài 6 trang 18 SGK Giải tích 12. Xác định giá trị của tham số m

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp