Trình Đọc Văn Bản Thành Giọng Nói Tiếng Việt Online, Chuyển Văn Bản Thành Giọng Nói Tiếng Việt Online

Chuyển văn bản thành giọng nói trực tuyến miễn phí. Chuyển đổi văn bản thành giọng đọc với âm thanh tự nhiên. Tải xuống mp3 miễn phí.

Đang xem: Trình đọc văn bản

Nhập văn bản vào ô dưới này, sau đó lựa chọn ngôn ngữ và giọng đọc để bắt đầu cho công cụ đọc văn bản Tiếng Việt.
1. Arabic – FEMALE-Standard-A2. Arabic – MALE-Standard-B3. Arabic – MALE-Standard-C4. Arabic – FEMALE-Standard-D5. India – FEMALE-Standard-A6. India – MALE-Standard-B7. Hong Kong – FEMALE-Standard-A8. Hong Kong – MALE-Standard-B9. Hong Kong – FEMALE-Standard-C10. Hong Kong – MALE-Standard-D11. Czech – FEMALE-Standard-A12. Denmark – FEMALE-Standard-A13. Denmark – MALE-Standard-C14. Denmark – FEMALE-Standard-D15. Denmark – FEMALE-Standard-E16. Netherlands – FEMALE-Standard-A17. Netherlands – MALE-Standard-B18. Netherlands – MALE-Standard-C19. Netherlands – FEMALE-Standard-D20. Netherlands – FEMALE-Standard-E21. Australia – FEMALE-Standard-A22. Australia – MALE-Standard-B23. Australia – FEMALE-Standard-C24. Australia – MALE-Standard-D25. India-En – FEMALE-Standard-A26. India-En – MALE-Standard-B27. India-En – MALE-Standard-C28. India-En – FEMALE-Standard-D29. English (UK) – FEMALE-Standard-A30. English (UK) – MALE-Standard-B31. English (UK) – FEMALE-Standard-C32. English (UK) – MALE-Standard-D33. English (UK) – FEMALE-Standard-F34. English (US) – MALE-Standard-B35. English (US) – FEMALE-Standard-C36. English (US) – MALE-Standard-D37. English (US) – FEMALE-Standard-E38. English (US) – FEMALE-Standard-G39. English (US) – FEMALE-Standard-H40. English (US) – MALE-Standard-I41. English (US) – MALE-Standard-J42. Philippines – FEMALE-Standard-A43. Philippines – FEMALE-Standard-B44. Philippines – MALE-Standard-C45. Philippines – MALE-Standard-D46. Finnish (Finland) – FEMALE-Standard-A47. Canada – FEMALE-Standard-A48. Canada – MALE-Standard-B49. Canada – FEMALE-Standard-C50. Canada – MALE-Standard-D51. France – FEMALE-Standard-A52. France – MALE-Standard-B53. France – FEMALE-Standard-C54. France – MALE-Standard-D55. France – FEMALE-Standard-E56. Germany – FEMALE-Standard-A57. Germany – MALE-Standard-B58. Germany – MALE-Standard-E59. Germany – FEMALE-Standard-F60. Greek (Greece) – FEMALE-Standard-A61. Gujarati (India) – FEMALE-Standard-A62. Gujarati (India) – MALE-Standard-B63. Hindi (India) – FEMALE-Standard-A64. Hindi (India) – MALE-Standard-B65. Hindi (India) – MALE-Standard-C66. Hindi (India) – FEMALE-Standard-D67. Hungary – FEMALE-Standard-A68. Indonesia – FEMALE-Standard-A69. Indonesia – MALE-Standard-B70. Indonesia – MALE-Standard-C71. Indonesia – FEMALE-Standard-D72. Italy – FEMALE-Standard-A73. Italy – FEMALE-Standard-B74. Italy – MALE-Standard-C75. Italy – MALE-Standard-D76. Japan – FEMALE-Standard-A77. Japan – FEMALE-Standard-B78. Japan – MALE-Standard-C79. Japan – MALE-Standard-D80. Kannada (India) – FEMALE-Standard-A81. Kannada (India) – MALE-Standard-B82. South Korea – FEMALE-Standard-A83. South Korea – FEMALE-Standard-B84. South Korea – MALE-Standard-C85. South Korea – MALE-Standard-D86. Malayalam (India) – FEMALE-Standard-A87. Malayalam (India) – MALE-Standard-B88. Chinese – FEMALE-Standard-A89. Chinese – MALE-Standard-B90. Chinese – MALE-Standard-C91. Chinese – FEMALE-Standard-D92. Taiwan – FEMALE-Standard-A93. Taiwan – MALE-Standard-B94. Taiwan – MALE-Standard-C95. Norway – FEMALE-Standard-A96. Norway – MALE-Standard-B97. Norway – FEMALE-Standard-C98. Norway – MALE-Standard-D99. Norway – FEMALE-nb-no-Standard-E100. Poland – FEMALE-Standard-A101. Poland – MALE-Standard-B102. Poland – MALE-Standard-C103. Poland – FEMALE-Standard-D104. Poland – FEMALE-Standard-E105. Brazil – FEMALE-Standard-A106. Portugal – FEMALE-Standard-A107. Portugal – MALE-Standard-B108. Portugal – MALE-Standard-C109. Portugal – FEMALE-Standard-D110. Russia – FEMALE-Standard-A111. Russia – MALE-Standard-B112. Russia – FEMALE-Standard-C113. Russia – MALE-Standard-D114. Russia – FEMALE-Standard-E115. Slovak (Slovakia) – FEMALE-Standard-A116. Spain – FEMALE-Standard-A117. Sweden – FEMALE-Standard-A118. Tamil (India) – FEMALE-Standard-A119. Tamil (India) – MALE-Standard-B120. Telugu (India) – FEMALE-Standard-A121. Telugu (India) – MALE-Standard-B122. Thailand – FEMALE-Standard-A123. Turkey – FEMALE-Standard-A124. Turkey – MALE-Standard-B125. Turkey – FEMALE-Standard-C126. Turkey – FEMALE-Standard-D127. Turkey – MALE-Standard-E128. Ukraine – FEMALE-Standard-A129. Vietnamese – FEMALE-Standard-A130. Vietnamese – MALE-Standard-B131. Vietnamese – FEMALE-Standard-C132. Vietnamese – MALE-Standard-DVoice Pitch
1. Arabic (Egypt) – Female – (Hoda)2. Arabic (Saudi Arabia) – Male – (Naayf)3. Bulgarian – Male – (Ivan)4. Catalan (Spain) – Female – (HerenaRUS)5. Czech – Male – (Jakub)6. Danish – Female – (HelleRUS)7. German (Austria) – Male – (Michael)8. German (Switzerland) – Male – (Karsten)9. German (Germany) – Female – (Hedda) 10. German (Germany) – Female – (HeddaRUS)11. German (Germany) – Male – (Stefan, Apollo) 12. Greek – Male – (Stefanos)13. English (Australia) – Female – (Catherine) 14. English (Australia) – Female – (HayleyRUS)15. English (Canada) – Female – (Linda)16. English (Canada) – Female – (HeatherRUS)17. English (UK) – Female – (Susan, Apollo)18. English (UK) – Female – (HazelRUS)19. English (UK) – Male – (George, Apollo)20. English (Ireland) – Male – (Sean)21. English (India) – Female – (Heera, Apollo)22. English (India) – Female – (PriyaRUS)23. English (India) – Male – (Ravi, Apollo)24. English (US) – Female – (ZiraRUS)25. English (US) – Female – (JessaRUS)26. English (US) – Male – (BenjaminRUS)27. English (US) – Female – (Jessa24kRUS)28. English (US) – Male – (Guy24kRUS)29. Spanish (Spain) – Female – (Laura, Apollo)30. Spanish (Spain) – Female – (HelenaRUS)31. Spanish (Spain) – Male – (Pablo, Apollo)32. Spanish (Mexico) – Female – (HildaRUS)33. Spanish (Mexico) – Male – (Raul, Apollo)34. Finnish – Female – (HeidiRUS)35. French (Canada) – Female – (Caroline)36. French (Canada) – Female – (HarmonieRUS)37. French (Switzerland) – Male – (Guillaume)38. French (France) – Female – (Julie, Apollo)39. French (France) – Female – (HortenseRUS)40. French (France) – Male – (Paul, Apollo)41. Hebrew (Israel) – Male – (Asaf)42. Hindi (India) – Female – (Kalpana, Apollo)43. Hindi (India) – Female – (Kalpana)44. Hindi (India) – Male – (Hemant)45. Croatian – Male – (Matej)46. Hungarian – Male – (Szabolcs)47. Indonesian – Male – (Andika)48. Italian – Male – (Cosimo, Apollo)49. Italian – Female – (LuciaRUS)50. Japanese – Female – (Ayumi, Apollo)51. Japanese – Male – (Ichiro, Apollo)52. Japanese – Female – (HarukaRUS)53. Korean – Female – (HeamiRUS)54. Malay – Male – (Rizwan)55. Norwegian – Female – (HuldaRUS)56. Dutch – Female – (HannaRUS)57. Polish – Female – (PaulinaRUS)58. Portuguese (Brazil) – Female – (HeloisaRUS)59. Portuguese (Brazil) – Male – (Daniel, Apollo)60. Portuguese (Portugal) – Female – (HeliaRUS)61. Romanian – Male – (Andrei)62. Russian – Female – (Irina, Apollo)63. Russian – Male – (Pavel, Apollo)64. Russian – Female – (EkaterinaRUS)65. Slovak – Male – (Filip)66. Slovenian – Male – (Lado)67. Swedish – Female – (HedvigRUS)68. Tamil (India) – Male – (Valluvar)69. Thai – Male – (Pattara)70. Turkish – Female – (SedaRUS)71. Vietnamese – Male – (An)72. Vietnamese – Female – (HoaiMyNeural)73. Vietnamese – Female – (NamMinhNeural)74. Chinese (Mainland) – Female – (HuihuiRUS)75. Chinese (Mainland) – Female – (Yaoyao, Apollo)76. Chinese (Mainland) – Male – (Kangkang, Apollo)77. Chinese (Hong Kong) – Female – (Tracy, Apollo)78. Chinese (Hong Kong) – Female – (TracyRUS)79. Chinese (Hong Kong) – Male – (Danny, Apollo)80. Chinese (Taiwan) – Female – (Yating, Apollo)81. Chinese (Taiwan) – Female – (HanHanRUS)82. Chinese (Taiwan) – Male – (Zhiwei, Apollo)Voice Pitch
Tốc độ đọc
Tạo Voice

Text to speech vietnam

Chuyển văn bản thành giọng nói nhân tạo tiếng việt có cảm xúc. Chỉ với 3 bước đơn giản, bạn đã có thể chuyển văn bản sang audio online.

Xem thêm: Top 10 Màn Hình Máy Tính Đẹp Và Phù Hợp Nhu Cầu, Màn Hình Máy Tính Giá Tốt, Màn Hình Full

Nhập hoặc sao chép văn bản của bạn vào ô soạn thảo. Định dạng văn bản thông thường (text) hoặc nâng cao SSML.
Lựa chọn ngôn ngữ và giọng đọc yêu thích của bạn. Ngoài ra bạn có thể tùy biến âm lượng, điều chỉnh tốc độ đọc
Chuyển văn bản sang audio online. File tạo ra sẽ có định dạng mp3. Bạn có thể tải xuống và sử dụng cho công việc của mình.

Xem thêm: 11 Thủ Thuật Excel Văn Phòng Cơ Bản, Giáo Trình Tự Học Tin Học Văn Phòng

Phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói tiếng Anh và Tiếng Việt

sonlavn.com là trang web Chuyển đổi văn bản sang giọng nói trực tuyến MIỄN PHÍ dựa trên công nghệ AI.Chúng tôi có hơn 200 giọng nói AI chuẩn và có âm thanh tự nhiên bằng 50 ngôn ngữ trên toàn thế giới.Bạn có thể sử dụng giọng nói của chúng tôi cho video của mình mà bạn có thể đặt trên YouTube, Vimeo, Facebook, Instagram hoặc các trang web cá nhân.Chúng tôi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML), các công nghệ hàng đầu đến từ Google và Microsoft, cho phép chúng tôi đẩy giới hạn và tạo ra một Văn bản thành giọng nói rất giống người với kiểu âm thanh có thể tùy chỉnh, tốc độ giọng nói, cao độ, âm lượng, tạm dừng, thêm phần nhấn mạnh, định dạng âm thanh và cài đặt cấu hình âm thanh.