Trọn Bộ Sơ Đồ Tư Duy Toán 12 Chương 1, Sơ Đồ Tư Duy Kiến Thức Giải Tích 12

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (185.78 KB, 3 trang )

Đang xem: Sơ đồ tư duy toán 12 chương 1

32Câu 1: Cho hàm số y = – x – mx + (4m + 9)x + 5. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên( – ¥ ; +¥ )A. 7B. 4C. 6D. 5mx + 25x + m nghịch biến trên khoảng (- ¥ ;1) là:Câu 2: Các giá trị của tham số m để hàm sốA. – 5 B. m ³ – 1C. – 5 D. – 5 £ m £ 5æ pöçsin x – 3÷0; ÷ç÷y=ç÷2
èøsin x – m . Hàm số đồng biến trênCâu 3: Cho hàm sốkhi:y=C. 0 £ m B. m > 3A. m D. m £ 0 Ú 1 £ m æöp p÷m – cosxç÷;çy=÷çø.sin2 x nghịch biến trên è3 2÷Câu 4: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số5
m£ .4A. m £ 0.B.C. m £ 2.D. m ³ 1.Câu 5: Đồ thị hàm sốy = ax4 + bx2 + c, ( a ¹ 0)ìï a ¹ 0ïíïb> 0A. ïîìï a > 0ïíïbB. ïîA. 2B. 3có một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu khi và chỉ khi:ìï a ìï a
ïïííïï b > 0ïb¹ 0C. îD. ïî42Câu 6: Gọi A, B, C là 3 điểm cực trị của đồ thị hàm số y = 2x – 4x + 1. Diện tích của tam giác ABC là:Câu 7: Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên:Đồ thị hàm sốA. 2y = f (x)có bao nhiêu điểm cực trị ?B. 432C. 4D. 1C. 5
D. 33Câu 8: Cho hàm số y = x – 3mx + 4m . Với giá trị nào của m để đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị A và B sao choAB = 20A. m = ±2B. m = 1;m = 2C. m = 1D. m = ±11y = x3 – mx2 – x + m + 1×2 + xB2 = 23Câu 9: Cho hàm số. Tìm m để hàm số có 2 cực trị tại A, B thỏa mãn A:m=±1m=2m
=±3m=0A.B.C.D.Câu 10: Đồ thị hàm số y = x4 – 2m2x2 + 1 có ba điểm cực trị là ba đỉnh của tam giác vuông cân khi:A. m B. m = 0C. m = ±1D. m = –2()()( )( )22Câu 11: Cho hàm số y = x – 1 x + mx + m – 3 có đồ thị C m , với giá trị nào của m thì C m cắt Ox tại 3 điểm

READ:  Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Bài Thơ Tây Tiến Của Quang Dũng, Sơ Đồ Tư Duy Bài Tây Tiến Lớp 12 Ngắn Gọn Nhất

Xem thêm: Vượt Ngục ( Phim Vượt Ngục Phần 4 (22/22 Thuyết Minh), Vượt Ngục Phần 4

phân biệt:A. – 2 ìï – 2 ïíïm¹ 1B. ïîìï – 2 ïíïm¹ 1C. ïîD. – 2 £ m £ 2y=Câu 12: Cho hàm sốnhỏ nhấtx+3x + 1 (C). Tìm m để đường thẳng d : y = 2x + m cắt (C) tại 2 điểm M, N sao cho độ dài MNA. m = 1B. m = 3
C. m = – 1D. m = 2Câu 13: Tổng các giá trị của tham số m sao cho đường thẳng y = x cắt đồ thị hàm sốcho AB = 4 2 làA. 7B. 5C. Đáp án khácCâu 14: Có hai chiếc cọc cao 12m và 28m, đặt cách nhau 30m (xem hìnhminh họa bên). Chúng được buộc bởi hai sợi dây từ một cái chốt trên mặt đấtnằm giữa hai chân cột tới đỉnh của mỗi cột. Gọi x (m) là khoảng cách từ chốtđến chân cọc ngắn. Tìm x để tổng độ dài hai dây ngắn nhất.A. x = 10.B. x = 9.C. x = 12.D. x = 11.y=x- 5x + m tại hai điểm A và B saoD. 2Câu 15: Một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 5 2 thì diện tích của nó lớn nhất là:252525
A. 25B. 4C. 2D. 83Câu 16: Đường thẳng y = 3x + m là tiếp tuyến của đường cong y = x + 2 khi m bằngA. 4 hoặc 0B. 2 hoặc -2C. 3 hoặc -3D. 1 hoặc -13Câu 17: Cho hàm số y = x – 3x + 2 (C). Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến đó đi quaA(- 1;- 2)A. y = x – 1;y = 3x + 2 B. Đáp án khác.y = x3 – 2×2 + 2xCâu 18: Cho hàm sốC. y = 2x;y = – 2x – 4có đồ thị ( C ) . Gọix1 , x2
tuyến của ( C ) vuông góc với đường thẳng y = – x + 2017 . Khi đó- 4A. 3là hoành độ các điểm M, N trên (C), mà tại đó tiếpx1 + x2bằng:4C. 3B. -1D. y = 9x + 7;y = – 21D. 32Câu 19: Hàm số y = (x – 2)(x – 1) có đồ thị như hình vẽ bên.Hình nào dưới đây là đồ thị của hàm sốA. Hình 2.y = x – 2 (x2 – 1)?
B. Hình 4.C. Hình 1.y=Câu 20: Tìm tất cả các tiệm cận đứng của đồ thị hàm sốD. Hình 3.2x – 1- x2 + x + 3.x2 – 5x + 6A. x = – 3.B.x = – 3, x = – 2.C. x = 3.D.x = 2, x = 3.x2 + 3x + 6(C ) : y = 2x – ax + a có đúng 1 đường tiệm cận đứng thì giá trị của a làCâu 21: Để đường cong

READ:  Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Bài Ánh Trăng Bằng Sơ Đồ Tư Duy, Sơ Đồ Tư Duy Bài Ánh Trăng Lớp 9 Ngắn Gọn Nhất

Xem thêm: Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân Điểm Chuẩn, Điểm Chuẩn Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân 2021

*

ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY VÀO HỌC CHƯƠNG I “CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ ” MÔN HÓA HỌC LỚP 9 Ở TRƯỜNG THCS MINH THẠNH 43 5 0

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tư duy